[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث - 1390/04/09
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
خوشبختانه امروز دستگاه‌های گوناگون كشور، با امید، با شوق، مشغول كارهای خودشان هستند. در همین مدتهای اخیر، در همین سال اخیر، شما ببینید چقدر كار در كشور انجام گرفته است. ما از كشوری كه وارد كننده‌ی فرآورده‌های نفتی بود، تبدیل شدیم به كشوری كه این فرآورده‌ها را صادر میكنیم. در زمینه‌های مختلف، بحمدالله كشور مشغول است.