[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال ۹۰ - 1390/01/01
عنوان فیش : چرخه علم و فناوری
کلیدواژه(ها) : چرخه علم و فناوری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نکته‌ی بعدی در مسئله‌ی پیشرفت علم این است که زنجیره‌ی علم، فناوری، تولید محصول و تجاری‌سازی - که این زنجیره‌ی بسیار مهمی است - در حال شکل‌گیری است؛ یعنی دانش را تولید میکنند، آن را تبدیل به فناوری میکنند، محصول را تولید میکنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می‌آورند و برای کشور تولید ثروت میکنند. این دانش فقط دل‌خوشکنک نیست، که ما بدانیم حالا در این زمینه پیشرفت کردیم؛ نه، این دانش کشور را ثروتمند میکند، سودش به همه‌ی مردم میرسد. این، کشاندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگوئی به نیازهای ملت. این در زمینه‌ی علم، که حقاً و انصافاً همت مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال ۹۰ - 1390/01/01
عنوان فیش : چرخه علم و فناوری
کلیدواژه(ها) : چرخه علم و فناوری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نكته‌ی بعدی در مسئله‌ی پیشرفت علم این است كه زنجیره‌ی علم، فناوری، تولید محصول و تجاری‌سازی - كه این زنجیره‌ی بسیار مهمی است - در حال شكل‌گیری است؛ یعنی دانش را تولید میكنند، آن را تبدیل به فناوری میكنند، محصول را تولید میكنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می‌آورند و برای كشور تولید ثروت میكنند. این دانش فقط دل‌خوشكنك نیست، كه ما بدانیم حالا در این زمینه پیشرفت كردیم؛ نه، این دانش كشور را ثروتمند میكند، سودش به همه‌ی مردم میرسد. این، كشاندن مسیر تولید علم به ثروت ملی كشور است و پاسخگوئی به نیازهای ملت. این در زمینه‌ی علم، كه حقاً و انصافاً همت مضاعف و كار مضاعف در آن مشهود است