احکام خمس

احکام تقليد

احکام خمس

طهارت

احکام خمس

احکام نماز

احکام خمس

احکام روزه‏

احکام خمس

احکام خمس

احکام خمس

انفال‏

احکام خمس

جهاد

احکام خمس

امر به معروف و نهى از منکر

احکام خمس

کسبهاى حرام

احکام خمس

شطرنج و آلات قمار

احکام خمس

موسيقى و غنا

احکام خمس

رقص‏

احکام خمس

دست زدن‏

احکام خمس

فيلم و عکس نامحرم

احکام خمس

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

احکام خمس

تئاتر و سينما

احکام خمس

نقاشى و مجسمه سازى

احکام خمس

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

احکام خمس

بخت آزمايى‏

احکام خمس

رشوه‏

احکام خمس

مسائل پزشکى

احکام خمس

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

احکام خمس

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

احکام خمس

تجارت با غير مسلمان‏

احکام خمس

کار کردن در دولت ظالم‏

احکام خمس

لباس شهرت و احکام پوشش‏

احکام خمس

تقليد از فرهنگ غربى

احکام خمس

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

احکام خمس

دعانويسى و استخاره‏

احکام خمس

احياء مناسبتهاى دينى

احکام خمس

احتکار و اسراف

احکام خمس

احکام خريد و فروش‏

احکام خمس

مسائل متفرّقه تجارت‏

احکام خمس

احکام ربا

احکام خمس

حق شفعه‏

احکام خمس

اجاره‏

احکام خمس

ضمان‏

احکام خمس

رهن‏

احکام خمس

شرکت‏

احکام خمس

هبه‏

احکام خمس

دين و قرض‏

احکام خمس

صلح‏

احکام خمس

وکالت‏

احکام خمس

صدقه‏

احکام خمس

عاريه و وديعه‏

احکام خمس

وصيت‏

احکام خمس

غصب‏

احکام خمس

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

احکام خمس

مضاربه‏

احکام خمس

احکام بانکها

احکام خمس

قوانين و مقررات دولتى

احکام خمس

وقف‏

احکام خمس

احکام قبرستان

احکام خمس

تراشيدن ريش‏

احکام خمس

حضور در مجلس معصيّت‏

احکام خمس

احکام سفر

احکام خمس

مناسک حج

احکام خمس

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

احکام خمس

شروط تقليد

احکام خمس

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

احکام خمس

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

احکام خمس

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

احکام خمس

مسائل متفرقه تقليد

احکام خمس

مرجعيت و رهبرى‏

احکام خمس

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

احکام خمس

احکام آبها

احکام خمس

احکام تخلّى‏

احکام خمس

احکام وضو

احکام خمس

مسّ اسماء و آيات الهى‏

احکام خمس

احکام غسل جنابت‏

احکام خمس

احکام غسل باطل‏

احکام خمس

احکام تيمم‏

احکام خمس

احکام بانوان

احکام خمس

احکام اموات‏

احکام خمس

احکام نجاسات‏

احکام خمس

احکام مسکرات‏

احکام خمس

وسوسه و درمان آن‏

احکام خمس

احکام کافر

احکام خمس

اهميت و شرايط نماز

احکام خمس

وقت نماز

احکام خمس

قبله‏

احکام خمس

مکان نمازگزار

احکام خمس

احکام مسجد

احکام خمس

احکام ساير مکانهاى دينى‏

احکام خمس

لباس نمازگزار

احکام خمس

پوشيدن طلا و نقره و به کار بردن آن‏

احکام خمس

اذان و اقامه‏

احکام خمس

قرائت و احکام آن‏

احکام خمس

ذکر نماز

احکام خمس

سجده و احکام آن

احکام خمس

مبطلات نماز

احکام خمس

سلام‏

احکام خمس

شکيات نماز

احکام خمس

نماز قضا

احکام خمس

نماز قضاى پدر و مادر

احکام خمس

نماز جماعت‏

احکام خمس

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏

احکام خمس

امامت شخص ناقص‏ العضو

احکام خمس

شرکت زنان در نماز جماعت‏

احکام خمس

اقتدا به اهل سنت‏

احکام خمس

نماز جمعه

احکام خمس

نماز عيد فطر و عيد قربان‏

احکام خمس

نماز مسافر

احکام خمس

آنکه شغلش مسافرت است يا سفر مقدمه شغل اوست‏

احکام خمس

حکم دانشجويان و روحانيون‏

احکام خمس

قصد اقامت و مسافت شرعى‏

احکام خمس

حدّ ترخّص‏

احکام خمس

سفر معصيت‏

احکام خمس

احکام وطن‏

احکام خمس

تبعيت زن و اولاد در وطن‏

احکام خمس

احکام بلاد کبيره‏

احکام خمس

نماز استيجارى‏

احکام خمس

نماز آيات‏

احکام خمس

نوافل‏

احکام خمس

مسائل متفرقه نماز

احکام خمس

شرايط وجوب و صحت روزه

احکام خمس

زن باردار و شيرده‏

احکام خمس

بيمارى و منع پزشک‏

احکام خمس

مبطلات روزه

احکام خمس

بقا‏ بر جنابت

احکام خمس

استمناء

احکام خمس

احکام مبطلات روزه‏

احکام خمس

کفّاره روزه و مقدار آن‏

احکام خمس

قضاى روزه‏

احکام خمس

مسائل متفرقه روزه‏

احکام خمس

رؤيت هلال

احکام خمس

هبه، هديه، جايزه بانکى، مهر و ارث

احکام خمس

قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگى‏

احکام خمس

فروش خانه، وسائل نقليه و زمين‏

احکام خمس

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام‏

احکام خمس

مؤونه‏

احکام خمس

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن‏

احکام خمس

سرمايه‏

احکام خمس

نحوه محاسبه خمس‏

احکام خمس

تعيين سال مالى‏

احکام خمس

ولىّ امر خمس‏

احکام خمس

سهم سادات و انتساب به آنان‏

احکام خمس

موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هديه و شهريه حوزوى‏

احکام خمس

مسائل متفرقه خمس‏

احکام خمس

موارد وجوب خمس

معدن س1: شبهه زير براى ما مطرح شده است: با توجه به اين‌که خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گران‌قدر از احکام مسلّم است، حکم معادنى که دولت آن را استخراج مى‏‌کند با التفات به اين‌که مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حکومت بالاصاله صورت مى‏‌گيرد و آن را به مصرف ملّت مى‏‌رساند، در اين حالت دولت مانند شخصى است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آن‌‌ها را به شخص ديگرى مى‏‌بخشد يا هديه مى‏‌دهد و يا بر او تصدق مى‏‌کند، در هر صورت اطلاق ادلّه خمس شامل اين فرض نيز مى‏‌شود زيرا دليلى بر تقييد وجود ندارد، و يا اين‌که حکومت به وکالت از ملّت، معادن را استخراج مى‏‌کند که در اين صورت در واقع استخراج کننده خود ملّت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و يا اين‌که حکومت با ولايت بر ملّت، معادن را استخراج مى‏‌نمايد که در اين حالت استخراج کننده يا خود ولى است يا اين‌که مانند نيابت است که بر اساس آن در واقع مولىّ عليه استخراج کننده است. به‌هرحال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همان‌گونه که خود معدن اگر به حدّ نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل ساير درآمدهاى شغلى نيست که با مصرف کردن يا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود. نظر حضرت‌عالى درباره اين مسأله مهم چيست؟

ج) از شرايط وجوب خمس در معادن اين است که شخص يا اشخاصى با مشارکت با يکديگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اين‌که سهم هر يک به حدّ نصاب برسد و آن‌چه استخراج شده، ملک آن‌‌ها شود، و معادنى که دولت استخراج مى‏‌کند، نظر به اين‌که ملک خاص شخص يا اشخاص نيست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جايى براى وجوب خمس بر دولت و حکومت باقى نمى‏‌ماند، و اين استثنايى بر وجوب خمس در معدن نيست. بله، معادنى که توسط شخص خاصى يا با مشارکت اشخاص با يکديگر استخراج مى‏‌شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اين‌که آن‌چه آن شخص استخراج کرده و يا سهم هر يک از اشخاصى که با مشارکت با يکديگر اقدام به استخراج کرده‌‏اند، بعد از کم کردن هزينه‏‌هاى استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يکى از آن دو باشد.

گنج پيدا شده س2: نظر حضرتعالى درباره گنجى که افراد در زمينى که مالک آن هستند، پيدا مى‏‌کنند، چيست؟

ج) ميزان در اين‌گونه امور، مقررات نظام جمهورى اسلامى است.

راه حلال شدنِ مال حلال مخلوط با حرام س3: اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمى دارد و چگونه حلال مى‏‌شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟

ج) اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق آن را نمى‏‌داند و صاحب آن را هم نمى‏‌شناسد، راه حلال کردن آنها اين است که خمس آن را بپردازد، ولى اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر عهده او نيست.

س4: کسى كه اصل سرمايه‌اش حرام بوده و مى‌‌خواهد زندگى خود را حلال کند تكليفش چيست؟

ج) اگر صاحبان اموال حرام، معلوم هستند، بايد رضايت آنان را جلب کند و اگر صاحبان آن را نمى‌شناسد و يا به آنها دسترسى ندارد ولى مقدار مال حرام را مى‌داند حکم مجهول‌المالک را دارد كه بايد از طرف صاحبانش به فقير شرعى صدقه داده شود و در اين زمينه بنا بر احتياط از حاکم شرع اجازه گرفته شود و اگر مقدار مال حرام را نمى‌داند و صاحبان آن را هم نمى‌شناسد، بايد خمس آن را بپردازد.

س5: چنانچه محصول کشاورزى پس از سال خمسى بدست مى‌آيد، تکليف کشاورز نسبت به اداى خمس زراعت چيست؟

ج) محصولاتى که پس از سال خمسى به دست مى‌آيد، جزو درآمد سال آينده محسوب است که در آن سال در زائد بر مؤونه خمس دارد.

س6: تعدادى درب پروفيلى براى خانه مسکونى‏‌ام خريدارى کردم، ولى بعد از دو سال به علت عدم تمايل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومينيوم واريز کردم تا به جاى دربهاى قبلى، به همان قيمت براى من دربهاى آلومينيومى بسازد، آيا به آن پول خمس تعلّق مى‏‌گيرد؟

ج) در فرض مرقوم که مورد استفاده واقع نشده، پول فروش آن خمس دارد.

س7: حقوق ماهيانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاى همان سال (سال دريافت) محسوب مى‏‌شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسى واجب است يا اينکه به اين مال اصلاً خمس تعلّق نمى‏‌گيرد؟

ج) حقوق معوقه از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى‏‌شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.

س8: جايى که در آن کار مى‏‌کنم، چند سال است مبلغى به من بدهکار است که تاکنون آن را نپرداخته است، آيا به اين مبلغ به مجرّد دريافت آن خمس تعلّق مى‏‌گيرد يا اينکه بايد يک سال بر آن بگذرد؟

ج) مبالغى که طلب داريد اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسى قابل دريافت نباشد، جزء درآمد سالِ دريافت آن محسوب مى‏‌شود، که اگر در همان سالِ دريافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

س9: سر سال خمسى من اول شهريور است، معمولا امتحانات دانشگاه‌ها و مدارس در ارديبهشت و خرداد برگزار مى‏‌شود و بعد از شش ماه، اجرت اضافه‌‏کارى ما در ايام امتحانات پرداخت مى‏‌شود، خواهشمندم توضيح فرماييد که اگر اجرت کارى را که قبل از پايان سال خمسى انجام داده‌‏ام، بعد از پايان سال دريافت کنم، آيا خمس به آن تعلّق مى‏‌گيرد؟

ج) حقوق معوقه و اجرت اضافه‌كارى‌، جزئى از درآمد‌هاى سال دريافت آن محسوب مى‌شود و اگر در هزينه‌‌هاى سال دريافت مصرف شود، خمس ندارد.

س10: اگر کارمندى حقوق سال خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت کند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟

ج) اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاى سالى که آن را دريافت مى‏‌کند، محسوب مى‏‌شود.

س11: کارمندانى که سر سال خمسى آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسى مى‏‌گيرند تا در ماه اول سال جديد مصرف کنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج) اگر حقوقى را که قبل از پايان سال دريافت مى‏‌کنند تا آخر سال خمسى در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است.

پيش‌دريافتِ اجرت س12: اگر قبل از رسيدن سر سال خمسى پولى را به عنوان پيش‌‌پرداخت، دريافت کنيم و نيمى از کارى که بايد انجام دهيم قبل از سر سال خمسى و نيمى ديگر پس از آن (در سال خمسى جديد) انجام شود، آيا پرداخت خمس کل پيش‌‌پرداخت واجب است؟

ج) مقدارى كه در مقابل آن كار انجام گرفته است، پرداخت خمس آن مقدار واجب است.

حقوق بازنشستگى س13: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهيانه دريافت مى‏‌کنند، آيا بايد خمس حقوقى را که در طول سال دريافت مى‏‌کنند، بپردازند؟

ج) در صورتى که از مخارج سال اضافه بيايد، پرداخت خمس آن سر سال خمسى واجب است.

مبالغ پرداخت شده به بازنشستگان س14: مرسوم است به كارمندانى كه بازنشسته مى‌شوند مبلغى اعطا مى‌شود كه خود شامل سه بخش است: الف: مبلغى كه به عنوان پاداش به بازنشسته پرداخت مى‌شود. ب: مبلغى كه از حقوق فرد ماه به ماه كم شده و در هنگام بازنشستگى دوبرابر آن به فرد داده مى‌شود. ج: مبلغى كه در قبال مرخصى‌هايى كه فرد مى‌توانسته استفاده كند و استفاده نكرده است به او داده مى‌شود. نظر شما در مورد خمس اين مبالغ چيست؟

ج) مورد اول خمس ندارد و اما مورد دوم، آن مقدار كه از حقوق كسر شده و سر سال خمسى قابل استرداد بوده، پس از دريافت مشمول خمس است و اگر قابل استرداد نيست حکم مورد سوم را دارد؛ و مورد سوم، اگر تا فرا رسيدن سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارد.

درآمد به‌دست آمده از غير مسلمانان س15: آيا بر حقوقى که با کار کردن در کشور غير مسلمان از طرف غير مسلمان بدست ما مى‌آيد، خمس واجب است؟

ج) با گذشت سال خمسى چنانچه صرف در مؤونه زندگى نشده باشد، پرداخت خمس آن واجب است.‏

درآمد مداحان س16: اگر کسى از راه مداحى کردن مبلغى به او دهند آيا به آن مبلغ خمس تعلّق مى‌گيرد؟

ج) اگر از خرج سال او اضافه آمد، خمس دارد.

مبلغ كسر شده از حقوق بابت ضمانت س17: من ضامن فردى در يك وام بانكى هستم. وى پس از پرداخت چند قسط، ساير اقساط را نپرداخته و به همين دليل اقساط وامش از فيش حقوقى بنده كسر گرديده است: الف: اگر وى مبالغ كسر شده از فيش حقوقى مرا پس از سال خمسى به من بپردازد، با توجه به اين‌كه مبالغ كسر شده از فيش حقوقى‌‌ام، قبل از اين‌كه به دست بنده برسد به حساب بانك وام دهنده واريز شده است، آيا به آن خمس تعلّق مى‌‌گيرد؟ ب: اگر بنده براى خوددارى از پرداخت هزينه‌‌هاى اضافى (سود وام)، ساير اقساط را يك‌جا به بانك بپردازم و وام گيرنده مبالغ كسر شده از فيش حقوقى مرا پس از سال خمسى به من بپردازد، آيا به آن خمس تعلّق مى‌گيرد؟

ج) در فرض سؤال مبالغ كسر شده از فيش حقوقى شما كه پس از سال خمسى، به دست شما مى‌رسد در همان زمان دريافت بايد خمس آن را بپردازيد.

تبديل درآمد به كالا قبل از سال خمسى س18: چنانچه انسان درآمد سال خمسى را در پايان سال خمسى تبديل به كالا و يا سكّه نمايد تا آن را در آينده جهت مصرف در مؤونه بفروشد، آيا وجوب تخميس از او ساقط مى‌شود يا نه؟

ج) تبديل درآمد سال در پايان سال خمسى به سكه يا كالاى ديگر جهت فروش آن در آينده براى صرف آن در مؤونه موجب سقوط وجوب خمس آن نمى‌شود.

4. سرمايه و سود آن س19: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟

ج) اگر به مقدارى باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقيه وافى به هزينه‌‌ى زندگى او نيست و يا اينکه کسب با بقيه مناسب با شأن عرفى او نباشد، خمس ندارد.

اوراق بهادار س20: در بورس اوراق بهادار خمس چگونه محاسبه مى‌شود؟ با توجه به اينکه سر سال خمسى فرد داراى سهام چند شرکت است که معمولاً نماد معاملاتى چند تاى آنها به دلايل رايج مثل حسابرسى متوقف است و معلوم نيست چه وقت و با چه قيمتى باز مى‌شود يا اينکه سهم در قيمت روز خريدار ندارد و بايد صبر کرد تا در روزهاى آينده قيمت به حدى پايين بيايد که خريدار داشته باشد (طبق قانون هر روز قيمت فقط دو درصد مى‌تواند تغيير کند) تا بتوان قيمت واقعى سهم را محاسبه کرد.

ج) با فرا رسيدن سر سال خمسى براى قيمت‌‌گذارى سهام مذکور اقدام گردد، هر زمان که امکان آن فراهم شد محاسبه خمس انجام مى‌گيرد.

تجارت با حقوق شرعى كه سرمايه شده س21: در يک مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده، واحدى تجارى تشکيل شده که سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟

ج) تجارت با حقوق شرعى که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از منافع آن در يک مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتى که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است که بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى که به مؤسسه داده مى‏‌شود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى که سرمايه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.

س22: خانه‌‏اى دارم که داراى وام قسط بندى شده است و مالک محلى تجارى هستم که در آن کاسبى مى‏‌کنم و براى عمل به وظيفه شرعى‏‌ام، سال خمسى براى خود تعيين کرده‌‏ام، اميدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنيد. ولى توان پرداخت خمس محل تجارى را به‌‌‌‌‌صورت قسطى دارم.

ج) خانه‌اى که در آن سکونت داريد در فرض سؤال‏ که نسيه خريدارى شده خمس ندارد، ولى پرداخت خمس محل تجارى‏‌تان واجب است، مگر اين‌که با پرداخت خمس، کسب با بقيه، وافى به هزينه زندگى شما نباشد و يا اين‌که کسب با بقيه، کسبِ مناسب با شأن عرفى شما نباشد.

س23: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز کاروان حج که ملک اينجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده‌‏ام را که دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته‌‏ام، با توجه به اين‌که سال خمسى براى خود تعيين کرده‌‏ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را مى‏‌پردازم، و با توجه به اين‌که اثاثيه و لوازم مذکور مورد نياز من در ايام عهده‌‌دارى مديريت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقّى قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟

ج) اگر با پولى كه متعلّق خمس بوده خريدارى شده و خمس آن پرداخت نشده، بايد خمس پول خريد پرداخت شود و ترقّى قيمت جزو درآمد سال فروش محسوب مى شود که اگر تا سر سال باقى بماند بايد خمس آن پرداخت شود.

س24: حدود بيست سال قبل يك باب مغازه خريده‌ام در حالى كه سال خمسى نداشته‌ام، آيا خمس مبلغ پرداخت شده جهت خريد آن كافيست يا بايد خمس قيمت روز پرداخته شود؟

ج) تا نفروخته‌ايد پرداخت خمس پول خريد مغازه كافى است البته نسبت به تنزل ارزش پول، احوط مصالحه است.

پول رهن مستأجر س25: آيا خمس پولى که مستأجر به عنوان رهن (پولِ پيش) به موجر مى‏‌دهد، بر عهده مستأجر است يا موجر؟

ج) اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده موجر که آن مال را به عنوان قرض مى‏‌گيرد، واجب نيست.

س26: معمول است که براى اجاره‌‌ى خانه مقدارى پولِ پيش پرداخت مى‏‌کنند، اگر اين پول از منافع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آيا پس از دريافت بلافاصله بايد خمس آن پرداخت شود و در صورتى که بخواهد با همان پول در جاى ديگر منزل اجاره کند، چه‌طور؟

ج) خمس آن بلافاصله بايد پرداخت گردد ولى اگر به اين پول براى اجاره‌‌ى منزل نياز دارد مى‌تواند با کسب اجازه پس از رفع نياز پرداخت نمايد.

احکام خمس

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منکر

احکام خمس

کيفيت امر به معروف و نهى از منکر

احکام خمس

مسائل متفرقه امر به معروف و نهى از منکر

احکام خمس

خريد و فروش اعيان نجس

احکام خمس

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

احکام خمس

شطرنج‏

احکام خمس

آلات قمار

احکام خمس

هيپنوتيزم‏

احکام خمس

مأمور خريد و فروش‏

احکام خمس

جلوگيرى از باردارى

احکام خمس

سقط جنين (کورتاژ)

احکام خمس

تلقيح مصنوعى‏

احکام خمس

تغيير جنسيّت

احکام خمس

تشريح ميّت و پيوند اعضا

احکام خمس

ختنه‏

احکام خمس

آموزش پزشکى

احکام خمس

تشبّه به کفّار و ترويج فرهنگ آنان‏

احکام خمس

مهاجرت و پناهندگى سياسى

احکام خمس

تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار

احکام خمس

مراسم عزادارى‏

احکام خمس

ولادت‏ها و اعياد

احکام خمس

شروط عقد

احکام خمس

شرايط خريدار و فروشنده

احکام خمس

بيع فضولى‏

احکام خمس

اولياى تصرّف‏

احکام خمس

شرايط جنس و عوض آن

احکام خمس

شروط ضمن عقد

احکام خمس

مسائل متفرّقه بيع

احکام خمس

احکام خيارات‏

احکام خمس

توابع مبيع‏

احکام خمس

تسليم مبيع و تأديه ثمن‏

احکام خمس

بيع نقد و نسيه‏

احکام خمس

بيع سلف‏

احکام خمس

خريد و فروش طلا، نقره و پول‏

احکام خمس

خیار مجلس

احکام خمس

خیار عیب

احکام خمس

خيار تأخير

احکام خمس

خيار شرط

احکام خمس

خیار رؤیت

احکام خمس

خیار غبن

احکام خمس

بيع خيارى (بيع شرط)

احکام خمس

خيار تخلّف شرط

احکام خمس

احکام متفرّقه خيارات‏

احکام خمس

احکام سرقفلى‏

احکام خمس

حواله‏

احکام خمس

جايزه‏هاى بانکى

احکام خمس

کارکردن در بانک‏

احکام خمس

احکام چک و سفته

احکام خمس

بيمه

احکام خمس

اموال دولتى‏

احکام خمس

کار در مؤسسات دولتى

احکام خمس

قوانين دولتى

احکام خمس

ماليات و عوارض‏

احکام خمس

شرايط وقف

احکام خمس

شرايط متولّى وقف

احکام خمس

شرايط عين موقوفه‏

احکام خمس

شرايط موقوف عليه

احکام خمس

عبارتهاى وقف

احکام خمس

احکام وقف‏

احکام خمس

حبس‏

احکام خمس

فروش وقف وتبديل آن

احکام خمس

شرايط تحقق سفر شرعى

احکام خمس

حد ترخص‏

احکام خمس

مسافت شرعى

احکام خمس

تبعيت در سفر

احکام خمس

قصد اقامت

احکام خمس

احکام وطن و قصد توطن

احکام خمس

احکام بلاد کبيره‏

احکام خمس

کيفيت نماز و روزه در سفر

احکام خمس

نماز و روزه رانندگان و مانند آن

احکام خمس

نماز و روزه در سفرهاى شغلى

احکام خمس

نماز و روزه در سفرهاى تحصيلى

احکام خمس

سفر معصيت‏

احکام خمس

نماز و روزه در اماکن تخيير

احکام خمس

شرکت مسافر در نماز جمعه

احکام خمس

اعتکاف در سفر

احکام خمس

مسائل متفرقه

احکام خمس

فضیلت، اهمیت و انواع حج؛ حکم ترک‌کنندگان حج

احکام خمس

حَجَة‌الاسلام و حج نیابی

احکام خمس

انواع حج و عمره

احکام خمس

اعمال عمره

استفتائات مناسبتی
پرسش های متداول
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی