پرسشهاي متداول

احکام تقلید

یادگیری احکام

يادگيری احکام 1. اگر شخصی بر اثر نياموختن احكام، مرتكب حرام يا ترك واجب شود، گناهكار است.

اعمال عامی بدون تقلید

اعمال عامی بدون تقلید 2. اگر اعمال شخصی که اهل تقلید نبوده است موافق احتیاط یا مطابق واقع یا فتوای مجتهدی باشد كه وظیفه‌اش تقلید از او می‌‌باشد، محكوم به صحّت است.

جاهل قاصر و مقصّر

جاهل قاصر و مقصّر 3. جاهل مقصّر کسی است که متوجه جهل خود بوده و راه رفع آن را نيز می‌‏داند، ولی در آموختن احکام کوتاهی ‏کند. و جاهل قاصر کسی است که متوجه جهل خود نبوده و يا راهی برای رفع آن ندارد.

معیار تعیین موضوعات احکام

معيار تعيين موضوعات احکام 4. معيار در تعيين موضوعات احکام، تشخيص خود مکلّف و يا اقامه دليل شرعی بر آن، برای او می‌باشد.

تصدى بيان فتوا

6. كسى كه در نقل فتوا گرفتار خطا و اشتباه مى‌‌شود، جايز نيست متصدى اين كار شود.

پرسشهاي متداول

طهارت

پرسشهاي متداول

احکام نماز

پرسشهاي متداول

احکام روزه‏

پرسشهاي متداول

احکام خمس

پرسشهاي متداول

انفال‏

پرسشهاي متداول

جهاد

پرسشهاي متداول

امر به معروف و نهی از منکر

پرسشهاي متداول

خیار تخلف شرط

پرسشهاي متداول

کسبهای حرام

پرسشهاي متداول

احکام متفرقه خیارات‏

پرسشهاي متداول

شطرنج و آلات قمار

پرسشهاي متداول

موسیقی و غنا

پرسشهاي متداول

رقص‏

پرسشهاي متداول

دست زدن‏

پرسشهاي متداول

فیلم و عکس نامحرم

پرسشهاي متداول

آنتن‌های ماهواره‏ای

پرسشهاي متداول

تئاتر و سینما

پرسشهاي متداول

نقاشی و مجسمه سازی

پرسشهاي متداول

سحر و شعبده و احضار ارواح و جن

پرسشهاي متداول

بخت آزمایی‏

پرسشهاي متداول

رشوه‏

پرسشهاي متداول

مسائل پزشکی

پرسشهاي متداول

تعلیم و تعلم و آداب آن‏

پرسشهاي متداول

حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری

پرسشهاي متداول

تجارت با غیر مسلمان‏

پرسشهاي متداول

کار کردن در دولت ظالم‏

پرسشهاي متداول

لباس شهرت و احکام پوشش‏

پرسشهاي متداول

تقلید از فرهنگ غربی

پرسشهاي متداول

تجسس و خبرچینی و افشاء اسرار

پرسشهاي متداول

مصرف دخانیات و مواد مخدر

پرسشهاي متداول

دعانویسی و استخاره‏

پرسشهاي متداول

احیاء مناسبتهای دینی

پرسشهاي متداول

احتکار و اسراف

پرسشهاي متداول

احکام خرید و فروش‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه تجارت‏

پرسشهاي متداول

احکام ربا

پرسشهاي متداول

حق شفعه‏

پرسشهاي متداول

اجاره‏

پرسشهاي متداول

ضمان‏

پرسشهاي متداول

رهن‏

پرسشهاي متداول

شرکت‏

پرسشهاي متداول

هبه‏

پرسشهاي متداول

دین و قرض‏

پرسشهاي متداول

صلح‏

پرسشهاي متداول

وکالت‏

پرسشهاي متداول

صدقه‏

پرسشهاي متداول

عاریه و ودیعه‏

پرسشهاي متداول

وصیت‏

پرسشهاي متداول

غصب‏

پرسشهاي متداول

حجر و نشانه‏‌های بلوغ‏

پرسشهاي متداول

مضاربه‏

پرسشهاي متداول

احکام بانکها

پرسشهاي متداول

قوانین و مقررات دولتی

پرسشهاي متداول

وقف‏

پرسشهاي متداول

احکام قبرستان

پرسشهاي متداول

تراشیدن ریش‏

پرسشهاي متداول

حضور در مجلس معصیت‏

پرسشهاي متداول

احکام سفر

پرسشهاي متداول

حرمت سلاح کشتار جمعی

پرسشهاي متداول

مناسک حج

پرسشهاي متداول

راههای سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

پرسشهاي متداول

شروط تقلید

پرسشهاي متداول

راههای اثبات اجتهاد، اعلمیت و به دست آوردن فتوا‏

پرسشهاي متداول

عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

پرسشهاي متداول

بقا‏ بر تقلید میت‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه تقلید

پرسشهاي متداول

مرجعیت و رهبری‏

پرسشهاي متداول

ولایت فقیه و حکم حاکم‏

پرسشهاي متداول

راههاى شناخت اعلم

پرسشهاي متداول

انتخاب مرجع تقليد با معرفى يک نفر عادل

پرسشهاي متداول

تبعیض در تقلید

پرسشهاي متداول

احکام آبها

پرسشهاي متداول

احکام تطهیر

پرسشهاي متداول

احکام تخلی‏

پرسشهاي متداول

شرایط وضو

پرسشهاي متداول

کیفیت وضو

پرسشهاي متداول

احکام وضو

پرسشهاي متداول

مبطلات وضو

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه وضو

پرسشهاي متداول

مس اسماء و آیات الهی‏

پرسشهاي متداول

کیفیت غسل

پرسشهاي متداول

آداب و شرایط غسل

پرسشهاي متداول

احکام غسل جنابت‏

پرسشهاي متداول

احکام غسل باطل‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه غسل

پرسشهاي متداول

احکام تیمم‏

پرسشهاي متداول

احکام بانوان

پرسشهاي متداول

احكام دوران عادت

پرسشهاي متداول

عبادات دوران عادت

پرسشهاي متداول

احکام اموات‏

پرسشهاي متداول

خون

پرسشهاي متداول

خون باقى مانده در بدن حيوان ذبح شده

پرسشهاي متداول

بول و غائط و منی

پرسشهاي متداول

احکام نجاسات‏

پرسشهاي متداول

احکام مسکرات‏

پرسشهاي متداول

وسوسه و درمان آن‏

پرسشهاي متداول

احکام کافر

پرسشهاي متداول

اهمیت و شرایط نماز

پرسشهاي متداول

وقت نماز

پرسشهاي متداول

قبله‏

پرسشهاي متداول

مکان نمازگزار

پرسشهاي متداول

احکام مسجد

پرسشهاي متداول

احکام سایر مکانهای دینی‏

پرسشهاي متداول

لباس نمازگزار

پرسشهاي متداول

پوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آن‏

پرسشهاي متداول

اذان و اقامه‏

پرسشهاي متداول

قرائت و احکام آن‏

پرسشهاي متداول

ذکر نماز

پرسشهاي متداول

سجده و احکام آن

پرسشهاي متداول

مبطلات نماز

پرسشهاي متداول

سلام‏

پرسشهاي متداول

شکیات نماز

پرسشهاي متداول

نماز قضا

پرسشهاي متداول

نماز قضای پدر و مادر

پرسشهاي متداول

نماز جماعت‏

پرسشهاي متداول

حکم امام جماعتی که قرائت وی صحیح نیست‏

پرسشهاي متداول

امامت شخص ناقص‏ العضو

پرسشهاي متداول

شرکت زنان در نماز جماعت‏

پرسشهاي متداول

اقتدا به اهل سنت‏

پرسشهاي متداول

نماز جمعه

پرسشهاي متداول

نماز عید فطر و عید قربان‏

پرسشهاي متداول

نماز مسافر

پرسشهاي متداول

آنکه شغلش مسافرت است یا سفر مقدمه شغل اوست‏

پرسشهاي متداول

حکم دانشجویان و روحانیون‏

پرسشهاي متداول

قصد اقامت و مسافت شرعی‏

پرسشهاي متداول

حد ترخص‏

پرسشهاي متداول

سفر معصیت‏

پرسشهاي متداول

احکام وطن‏

پرسشهاي متداول

تبعیت زن و اولاد در وطن‏

پرسشهاي متداول

احکام بلاد کبیره‏

پرسشهاي متداول

نماز استیجاری‏

پرسشهاي متداول

نماز آیات‏

پرسشهاي متداول

نوافل‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه نماز

پرسشهاي متداول

شرایط وجوب و صحت روزه

پرسشهاي متداول

زن باردار و شیرده‏

پرسشهاي متداول

بیماری و منع پزشک‏

پرسشهاي متداول

مبطلات روزه

پرسشهاي متداول

بقا‏ بر جنابت

پرسشهاي متداول

استمناء

پرسشهاي متداول

احکام مبطلات روزه‏

پرسشهاي متداول

کفاره روزه و مقدار آن‏

پرسشهاي متداول

قضای روزه‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه روزه‏

پرسشهاي متداول

رؤیت هلال

پرسشهاي متداول

هبه، هدیه، جایزه بانکی، مهر و ارث

پرسشهاي متداول

قرض، حقوق ماهیانه، بیمه، و بازنشستگی‏

پرسشهاي متداول

فروش خانه، وسائل نقلیه و زمین‏

پرسشهاي متداول

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام‏

پرسشهاي متداول

مؤونه‏

پرسشهاي متداول

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن‏

پرسشهاي متداول

سرمایه‏

پرسشهاي متداول

نحوه محاسبه خمس‏

پرسشهاي متداول

تعیین سال مالی‏

پرسشهاي متداول

ولی امر خمس‏

پرسشهاي متداول

سهم سادات و انتساب به آنان‏

پرسشهاي متداول

موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه خمس‏

پرسشهاي متداول

موارد وجوب خمس

پرسشهاي متداول

مستثنیات خمس

پرسشهاي متداول

فروعات مسئله

پرسشهاي متداول

مصارف خمس و مستحقین آن

پرسشهاي متداول

خمس افراد نابالغ

پرسشهاي متداول

تصرف در مال متعلق خمس

پرسشهاي متداول

متفرقات خمس

پرسشهاي متداول

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

پرسشهاي متداول

کیفیت امر به معروف و نهی از منکر

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه امر به معروف و نهی از منکر

پرسشهاي متداول

خرید و فروش اعیان نجس

پرسشهاي متداول

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

پرسشهاي متداول

شطرنج‏

پرسشهاي متداول

آلات قمار

پرسشهاي متداول

هیپنوتیزم‏

پرسشهاي متداول

مأمور خرید و فروش‏

پرسشهاي متداول

جلوگیری از بارداری

پرسشهاي متداول

سقط جنین (کورتاژ)

پرسشهاي متداول

تلقیح مصنوعی‏

پرسشهاي متداول

تغییر جنسیت

پرسشهاي متداول

تشریح میت و پیوند اعضا

پرسشهاي متداول

ختنه‏

پرسشهاي متداول

آموزش پزشکی

پرسشهاي متداول

تشبه به کفار و ترویج فرهنگ آنان‏

پرسشهاي متداول

مهاجرت و پناهندگی سیاسی

پرسشهاي متداول

مراسم عزاداری‏

پرسشهاي متداول

ولادت‏ها و اعیاد

پرسشهاي متداول

شروط عقد

پرسشهاي متداول

شرایط خریدار و فروشنده

پرسشهاي متداول

بیع فضولی‏

پرسشهاي متداول

اولیای تصرف‏

پرسشهاي متداول

شرایط جنس و عوض آن

پرسشهاي متداول

شروط ضمن عقد

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه بیع

پرسشهاي متداول

احکام خیارات‏

پرسشهاي متداول

توابع مبیع‏

پرسشهاي متداول

تسلیم مبیع و تأدیه ثمن‏

پرسشهاي متداول

بیع نقد و نسیه‏

پرسشهاي متداول

بیع سلف‏

پرسشهاي متداول

خرید و فروش طلا، نقره و پول‏

پرسشهاي متداول

خیار مجلس

پرسشهاي متداول

خیار عیب

پرسشهاي متداول

خیار تأخیر

پرسشهاي متداول

خیار شرط

پرسشهاي متداول

خیار رؤیت

پرسشهاي متداول

خیار غبن

پرسشهاي متداول

بیع خیاری (بیع شرط)

پرسشهاي متداول

احکام سرقفلی‏

پرسشهاي متداول

حواله‏

پرسشهاي متداول

جایزه‏های بانکی

پرسشهاي متداول

کارکردن در بانک‏

پرسشهاي متداول

احکام چک و سفته

پرسشهاي متداول

بیمه

پرسشهاي متداول

اموال دولتی‏

پرسشهاي متداول

کار در مؤسسات دولتی

پرسشهاي متداول

قوانین دولتی

پرسشهاي متداول

مالیات و عوارض‏

پرسشهاي متداول

شرایط وقف

پرسشهاي متداول

شرایط متولی وقف

پرسشهاي متداول

شرایط عین موقوفه‏

پرسشهاي متداول

شرایط موقوف علیه

پرسشهاي متداول

عبارتهای وقف

پرسشهاي متداول

احکام وقف‏

پرسشهاي متداول

حبس‏

پرسشهاي متداول

فروش وقف وتبدیل آن

پرسشهاي متداول

شرایط تحقق سفر شرعی

پرسشهاي متداول

حد ترخص‏

پرسشهاي متداول

مسافت شرعی

پرسشهاي متداول

تبعیت در سفر

پرسشهاي متداول

قصد اقامت

پرسشهاي متداول

احکام وطن و قصد توطن

پرسشهاي متداول

احکام بلاد کبیره‏

پرسشهاي متداول

کیفیت نماز و روزه در سفر

پرسشهاي متداول

نماز و روزه رانندگان و مانند آن

پرسشهاي متداول

نماز و روزه در سفرهای شغلی

پرسشهاي متداول

نماز و روزه در سفرهای تحصیلی

پرسشهاي متداول

سفر معصیت‏

پرسشهاي متداول

نماز و روزه در اماکن تخییر

پرسشهاي متداول

شرکت مسافر در نماز جمعه

پرسشهاي متداول

اعتکاف در سفر

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه

پرسشهاي متداول

فضیلت، اهمیت و انواع حج؛ حکم ترک‌کنندگان حج

پرسشهاي متداول

ساختار کلي حج تمتع و عمره‌ي آن

پرسشهاي متداول

حج اِفراد و عمره مفرده؛ حج قِران

پرسشهاي متداول

احكام كلي حج تمتع

پرسشهاي متداول

حَجَة‌الاسلام و حج نیابی

پرسشهاي متداول

انواع حج و عمره

پرسشهاي متداول

اعمال عمره

پرسشهاي متداول

اعمال حج

پرسشهاي متداول

استفتائات حج

استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی