پرسشهاي متداول

احکام تقليد

يادگيرى احکام

يادگيرى احکام 1. اگر شخصى بر اثر نياموختن احكام، مرتكب حرام يا ترك واجب شود، گناهكار است.

اعمال عامى بدون تقليد

اعمال عامى بدون تقليد 2. اگر اعمال شخصى که اهل تقليد نبوده است موافق احتياط يا مطابق واقع يا فتواى مجتهدى باشد كه وظيفه‌اش تقليد از او مى‌‌باشد، محكوم به صحّت است.

جاهل قاصر و مقصّر

جاهل قاصر و مقصّر 3. جاهل مقصّر کسى است که متوجه جهل خود بوده و راه رفع آن را نيز مى‌‏داند، ولى در آموختن احکام کوتاهى ‏کند. و جاهل قاصر کسى است که متوجه جهل خود نبوده و يا راهى براى رفع آن ندارد.

معيار تعيين موضوعات احکام

معيار تعيين موضوعات احکام 4. معيار در تعيين موضوعات احکام، تشخيص خود مکلّف و يا اقامه دليل شرعى بر آن، براى او مى‌باشد.

پرسشهاي متداول

طهارت

پرسشهاي متداول

احکام نماز

پرسشهاي متداول

احکام روزه‏

پرسشهاي متداول

احکام خمس

پرسشهاي متداول

انفال‏

پرسشهاي متداول

جهاد

پرسشهاي متداول

امر به معروف و نهى از منکر

پرسشهاي متداول

کسبهاى حرام

پرسشهاي متداول

شطرنج و آلات قمار

پرسشهاي متداول

موسيقى و غنا

پرسشهاي متداول

رقص‏

پرسشهاي متداول

دست زدن‏

پرسشهاي متداول

فيلم و عکس نامحرم

پرسشهاي متداول

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

پرسشهاي متداول

تئاتر و سينما

پرسشهاي متداول

نقاشى و مجسمه سازى

پرسشهاي متداول

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

پرسشهاي متداول

بخت آزمايى‏

پرسشهاي متداول

رشوه‏

پرسشهاي متداول

مسائل پزشکى

پرسشهاي متداول

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

پرسشهاي متداول

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

پرسشهاي متداول

تجارت با غير مسلمان‏

پرسشهاي متداول

کار کردن در دولت ظالم‏

پرسشهاي متداول

لباس شهرت و احکام پوشش‏

پرسشهاي متداول

تقليد از فرهنگ غربى

پرسشهاي متداول

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

پرسشهاي متداول

دعانويسى و استخاره‏

پرسشهاي متداول

احياء مناسبتهاى دينى

پرسشهاي متداول

احتکار و اسراف

پرسشهاي متداول

احکام خريد و فروش‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرّقه تجارت‏

پرسشهاي متداول

احکام ربا

پرسشهاي متداول

حق شفعه‏

پرسشهاي متداول

اجاره‏

پرسشهاي متداول

ضمان‏

پرسشهاي متداول

رهن‏

پرسشهاي متداول

شرکت‏

پرسشهاي متداول

هبه‏

پرسشهاي متداول

دين و قرض‏

پرسشهاي متداول

صلح‏

پرسشهاي متداول

وکالت‏

پرسشهاي متداول

صدقه‏

پرسشهاي متداول

عاريه و وديعه‏

پرسشهاي متداول

وصيت‏

پرسشهاي متداول

غصب‏

پرسشهاي متداول

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

پرسشهاي متداول

مضاربه‏

پرسشهاي متداول

احکام بانکها

پرسشهاي متداول

قوانين و مقررات دولتى

پرسشهاي متداول

وقف‏

پرسشهاي متداول

احکام قبرستان

پرسشهاي متداول

تراشيدن ريش‏

پرسشهاي متداول

حضور در مجلس معصيّت‏

پرسشهاي متداول

احکام سفر

پرسشهاي متداول

مناسک حج

پرسشهاي متداول

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

پرسشهاي متداول

شروط تقليد

پرسشهاي متداول

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

پرسشهاي متداول

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

پرسشهاي متداول

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه تقليد

پرسشهاي متداول

مرجعيت و رهبرى‏

پرسشهاي متداول

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

پرسشهاي متداول

احکام آبها

پرسشهاي متداول

احکام تخلّى‏

پرسشهاي متداول

احکام وضو

پرسشهاي متداول

مسّ اسماء و آيات الهى‏

پرسشهاي متداول

احکام غسل جنابت‏

پرسشهاي متداول

احکام غسل باطل‏

پرسشهاي متداول

احکام تيمم‏

پرسشهاي متداول

احکام بانوان

پرسشهاي متداول

احکام اموات‏

پرسشهاي متداول

احکام نجاسات‏

پرسشهاي متداول

احکام مسکرات‏

پرسشهاي متداول

وسوسه و درمان آن‏

پرسشهاي متداول

احکام کافر

پرسشهاي متداول

اهميت و شرايط نماز

پرسشهاي متداول

وقت نماز

پرسشهاي متداول

قبله‏

پرسشهاي متداول

مکان نمازگزار

پرسشهاي متداول

احکام مسجد

پرسشهاي متداول

احکام ساير مکانهاى دينى‏

پرسشهاي متداول

لباس نمازگزار

پرسشهاي متداول

پوشيدن طلا و نقره و به کار بردن آن‏

پرسشهاي متداول

اذان و اقامه‏

پرسشهاي متداول

قرائت و احکام آن‏

پرسشهاي متداول

ذکر نماز

پرسشهاي متداول

سجده و احکام آن

پرسشهاي متداول

مبطلات نماز

پرسشهاي متداول

سلام‏

پرسشهاي متداول

شکيات نماز

پرسشهاي متداول

نماز قضا

پرسشهاي متداول

نماز قضاى پدر و مادر

پرسشهاي متداول

نماز جماعت‏

پرسشهاي متداول

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏

پرسشهاي متداول

امامت شخص ناقص‏ العضو

پرسشهاي متداول

شرکت زنان در نماز جماعت‏

پرسشهاي متداول

اقتدا به اهل سنت‏

پرسشهاي متداول

نماز جمعه

پرسشهاي متداول

نماز عيد فطر و عيد قربان‏

پرسشهاي متداول

نماز مسافر

پرسشهاي متداول

آنکه شغلش مسافرت است يا سفر مقدمه شغل اوست‏

پرسشهاي متداول

حکم دانشجويان و روحانيون‏

پرسشهاي متداول

قصد اقامت و مسافت شرعى‏

پرسشهاي متداول

حدّ ترخّص‏

پرسشهاي متداول

سفر معصيت‏

پرسشهاي متداول

احکام وطن‏

پرسشهاي متداول

تبعيت زن و اولاد در وطن‏

پرسشهاي متداول

احکام بلاد کبيره‏

پرسشهاي متداول

نماز استيجارى‏

پرسشهاي متداول

نماز آيات‏

پرسشهاي متداول

نوافل‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه نماز

پرسشهاي متداول

شرايط وجوب و صحت روزه

پرسشهاي متداول

زن باردار و شيرده‏

پرسشهاي متداول

بيمارى و منع پزشک‏

پرسشهاي متداول

مبطلات روزه

پرسشهاي متداول

بقا‏ بر جنابت

پرسشهاي متداول

استمناء

پرسشهاي متداول

احکام مبطلات روزه‏

پرسشهاي متداول

کفّاره روزه و مقدار آن‏

پرسشهاي متداول

قضاى روزه‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه روزه‏

پرسشهاي متداول

رؤيت هلال

پرسشهاي متداول

هبه، هديه، جايزه بانکى، مهر و ارث

پرسشهاي متداول

قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگى‏

پرسشهاي متداول

فروش خانه، وسائل نقليه و زمين‏

پرسشهاي متداول

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام‏

پرسشهاي متداول

مؤونه‏

پرسشهاي متداول

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن‏

پرسشهاي متداول

سرمايه‏

پرسشهاي متداول

نحوه محاسبه خمس‏

پرسشهاي متداول

تعيين سال مالى‏

پرسشهاي متداول

ولىّ امر خمس‏

پرسشهاي متداول

سهم سادات و انتساب به آنان‏

پرسشهاي متداول

موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هديه و شهريه حوزوى‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه خمس‏

پرسشهاي متداول

موارد وجوب خمس

پرسشهاي متداول

مستثنیات خمس

پرسشهاي متداول

فروعات مسئله

پرسشهاي متداول

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منکر

پرسشهاي متداول

کيفيت امر به معروف و نهى از منکر

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه امر به معروف و نهى از منکر

پرسشهاي متداول

خريد و فروش اعيان نجس

پرسشهاي متداول

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

پرسشهاي متداول

شطرنج‏

پرسشهاي متداول

آلات قمار

پرسشهاي متداول

هيپنوتيزم‏

پرسشهاي متداول

مأمور خريد و فروش‏

پرسشهاي متداول

جلوگيرى از باردارى

پرسشهاي متداول

سقط جنين (کورتاژ)

پرسشهاي متداول

تلقيح مصنوعى‏

پرسشهاي متداول

تغيير جنسيّت

پرسشهاي متداول

تشريح ميّت و پيوند اعضا

پرسشهاي متداول

ختنه‏

پرسشهاي متداول

آموزش پزشکى

پرسشهاي متداول

تشبّه به کفّار و ترويج فرهنگ آنان‏

پرسشهاي متداول

مهاجرت و پناهندگى سياسى

پرسشهاي متداول

تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار

پرسشهاي متداول

مراسم عزادارى‏

پرسشهاي متداول

ولادت‏ها و اعياد

پرسشهاي متداول

شروط عقد

پرسشهاي متداول

شرايط خريدار و فروشنده

پرسشهاي متداول

بيع فضولى‏

پرسشهاي متداول

اولياى تصرّف‏

پرسشهاي متداول

شرايط جنس و عوض آن

پرسشهاي متداول

شروط ضمن عقد

پرسشهاي متداول

مسائل متفرّقه بيع

پرسشهاي متداول

احکام خيارات‏

پرسشهاي متداول

توابع مبيع‏

پرسشهاي متداول

تسليم مبيع و تأديه ثمن‏

پرسشهاي متداول

بيع نقد و نسيه‏

پرسشهاي متداول

بيع سلف‏

پرسشهاي متداول

خريد و فروش طلا، نقره و پول‏

پرسشهاي متداول

خیار مجلس

پرسشهاي متداول

خیار عیب

پرسشهاي متداول

خيار تأخير

پرسشهاي متداول

خيار شرط

پرسشهاي متداول

خیار رؤیت

پرسشهاي متداول

خیار غبن

پرسشهاي متداول

بيع خيارى (بيع شرط)

پرسشهاي متداول

خيار تخلّف شرط

پرسشهاي متداول

احکام متفرّقه خيارات‏

پرسشهاي متداول

احکام سرقفلى‏

پرسشهاي متداول

حواله‏

پرسشهاي متداول

جايزه‏هاى بانکى

پرسشهاي متداول

کارکردن در بانک‏

پرسشهاي متداول

احکام چک و سفته

پرسشهاي متداول

بيمه

پرسشهاي متداول

اموال دولتى‏

پرسشهاي متداول

کار در مؤسسات دولتى

پرسشهاي متداول

قوانين دولتى

پرسشهاي متداول

ماليات و عوارض‏

پرسشهاي متداول

شرايط وقف

پرسشهاي متداول

شرايط متولّى وقف

پرسشهاي متداول

شرايط عين موقوفه‏

پرسشهاي متداول

شرايط موقوف عليه

پرسشهاي متداول

عبارتهاى وقف

پرسشهاي متداول

احکام وقف‏

پرسشهاي متداول

حبس‏

پرسشهاي متداول

فروش وقف وتبديل آن

پرسشهاي متداول

شرايط تحقق سفر شرعى

پرسشهاي متداول

حد ترخص‏

پرسشهاي متداول

مسافت شرعى

پرسشهاي متداول

تبعيت در سفر

پرسشهاي متداول

قصد اقامت

پرسشهاي متداول

احکام وطن و قصد توطن

پرسشهاي متداول

احکام بلاد کبيره‏

پرسشهاي متداول

کيفيت نماز و روزه در سفر

پرسشهاي متداول

نماز و روزه رانندگان و مانند آن

پرسشهاي متداول

نماز و روزه در سفرهاى شغلى

پرسشهاي متداول

نماز و روزه در سفرهاى تحصيلى

پرسشهاي متداول

سفر معصيت‏

پرسشهاي متداول

نماز و روزه در اماکن تخيير

پرسشهاي متداول

شرکت مسافر در نماز جمعه

پرسشهاي متداول

اعتکاف در سفر

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه

پرسشهاي متداول

فضیلت، اهمیت و انواع حج؛ حکم ترک‌کنندگان حج

پرسشهاي متداول

حَجَة‌الاسلام و حج نیابی

پرسشهاي متداول

انواع حج و عمره

پرسشهاي متداول

اعمال عمره

استفتائات مناسبتی
پرسش های متداول
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی