استفتائات جديد

احکام تقليد

استفتائات جديد

طهارت

استفتائات جديد

احکام نماز

استفتائات جديد

احکام روزه‏

استفتائات جديد

احکام خمس

استفتائات جديد

انفال‏

استفتائات جديد

جهاد

استفتائات جديد

امر به معروف و نهى از منکر

استفتائات جديد

کسبهاى حرام

استفتائات جديد

شطرنج و آلات قمار

استفتائات جديد

موسيقى و غنا

استفتائات جديد

رقص‏

استفتائات جديد

دست زدن‏

استفتائات جديد

فيلم و عکس نامحرم

استفتائات جديد

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

استفتائات جديد

تئاتر و سينما

استفتائات جديد

نقاشى و مجسمه سازى

استفتائات جديد

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

استفتائات جديد

بخت آزمايى‏

استفتائات جديد

رشوه‏

استفتائات جديد

مسائل پزشکى

استفتائات جديد

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

استفتائات جديد

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

استفتائات جديد

تجارت با غير مسلمان‏

استفتائات جديد

کار کردن در دولت ظالم‏

استفتائات جديد

لباس شهرت و احکام پوشش‏

استفتائات جديد

تقليد از فرهنگ غربى

استفتائات جديد

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

استفتائات جديد

دعانويسى و استخاره‏

استفتائات جديد

احياء مناسبتهاى دينى

استفتائات جديد

احتکار و اسراف

استفتائات جديد

احکام خريد و فروش‏

استفتائات جديد

مسائل متفرّقه تجارت‏

استفتائات جديد

احکام ربا

استفتائات جديد

حق شفعه‏

استفتائات جديد

اجاره‏

استفتائات جديد

ضمان‏

استفتائات جديد

رهن‏

استفتائات جديد

شرکت‏

استفتائات جديد

هبه‏

استفتائات جديد

دين و قرض‏

استفتائات جديد

صلح‏

استفتائات جديد

وکالت‏

استفتائات جديد

صدقه‏

استفتائات جديد

عاريه و وديعه‏

استفتائات جديد

وصيت‏

استفتائات جديد

غصب‏

استفتائات جديد

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

استفتائات جديد

مضاربه‏

استفتائات جديد

احکام بانکها

استفتائات جديد

قوانين و مقررات دولتى

استفتائات جديد

وقف‏

استفتائات جديد

احکام قبرستان

استفتائات جديد

تراشيدن ريش‏

استفتائات جديد

حضور در مجلس معصيّت‏

استفتائات جديد

احکام سفر

استفتائات جديد

مناسک حج

استفتائات جديد

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س: منظور از سن تمييز كه در بحث تكليف پسران مطرح مى‌باشد، چيست؟ آيا داشتن شهوت يا برانگيخته شدن شهوت در پسران مطرح مى‌باشد؟

ج) مقصود از تمييز، درك خوبى و بدى است و در صورتى كه نوجوان به مرحله‌اى برسد كه نگاه او به نامحرم يا نگاه نامحرم به او موجب تحريك شهوت شود، در مقابل او حفظ حجاب لازم است.

س: چرا بايد مرجع تقليد داشته باشيم؟

ج) از باب حكم عقل به رجوع غير متخصص به متخصص.

استفتائات جديد

شروط تقليد

استفتائات جديد

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

س: دو نفر بالغ عادل براى من از شخصى که به او اطمينان دارم و آن شخص هم در اين موارد تحقيق کرده است نقل کرده‌اند که فلان شخص اعلم است و مى‌توانى از او تقليد کنى آيا اينگونه تقليد کردن صحيح است؟

ج) اگر عادل و خبره باشند، اشکال ندارد.

س: بنده سال‌ها پيش از طريق سؤال از يک فرد عادل مرجع تقليدى را انتخاب كردم ولى با توجه به اينکه بايد از دو نفر مجتهدشناس مى‌پرسيدم، وظيفه‌ام در اين وضعيت چيست و حكم اعمال انجام گرفته چيست؟

ج) اگر از مجتهدى تقليد کرده‌ايد که دو نفر مجتهدشناس نيز همان را معرفى مى‌کنند و يا فتواى او موافق با فتواى مجتهدى است که دو نفر مجتهدشناس معرفى کرده‌اند، صحيح است و اگر فتواى او مخالف فتواى مجتهدى است که وظيفه فعلى شما تقليد از اوست، بايد قضا شود.

استفتائات جديد

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

استفتائات جديد

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

استفتائات جديد

مسائل متفرقه تقليد

استفتائات جديد

مرجعيت و رهبرى‏

استفتائات جديد

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

استفتائات جديد

احکام آبها

استفتائات جديد

احکام تخلّى‏

استفتائات جديد

احکام وضو

استفتائات جديد

مسّ اسماء و آيات الهى‏

استفتائات جديد

احکام غسل جنابت‏

استفتائات جديد

احکام غسل باطل‏

استفتائات جديد

احکام تيمم‏

استفتائات جديد

احکام بانوان

استفتائات جديد

احکام اموات‏

استفتائات جديد

احکام نجاسات‏

استفتائات جديد

احکام مسکرات‏

استفتائات جديد

وسوسه و درمان آن‏

استفتائات جديد

احکام کافر

استفتائات جديد

اهميت و شرايط نماز

استفتائات جديد

وقت نماز

استفتائات جديد

قبله‏

استفتائات جديد

مکان نمازگزار

استفتائات جديد

احکام مسجد

استفتائات جديد

احکام ساير مکانهاى دينى‏

استفتائات جديد

لباس نمازگزار

استفتائات جديد

پوشيدن طلا و نقره و به کار بردن آن‏

استفتائات جديد

اذان و اقامه‏

استفتائات جديد

قرائت و احکام آن‏

استفتائات جديد

ذکر نماز

استفتائات جديد

سجده و احکام آن

استفتائات جديد

مبطلات نماز

استفتائات جديد

سلام‏

استفتائات جديد

شکيات نماز

استفتائات جديد

نماز قضا

استفتائات جديد

نماز قضاى پدر و مادر

استفتائات جديد

نماز جماعت‏

استفتائات جديد

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏

استفتائات جديد

امامت شخص ناقص‏ العضو

استفتائات جديد

شرکت زنان در نماز جماعت‏

استفتائات جديد

اقتدا به اهل سنت‏

استفتائات جديد

نماز جمعه

استفتائات جديد

نماز عيد فطر و عيد قربان‏

استفتائات جديد

نماز مسافر

استفتائات جديد

آنکه شغلش مسافرت است يا سفر مقدمه شغل اوست‏

استفتائات جديد

حکم دانشجويان و روحانيون‏

استفتائات جديد

قصد اقامت و مسافت شرعى‏

استفتائات جديد

حدّ ترخّص‏

استفتائات جديد

سفر معصيت‏

استفتائات جديد

احکام وطن‏

استفتائات جديد

تبعيت زن و اولاد در وطن‏

استفتائات جديد

احکام بلاد کبيره‏

استفتائات جديد

نماز استيجارى‏

استفتائات جديد

نماز آيات‏

استفتائات جديد

نوافل‏

استفتائات جديد

مسائل متفرقه نماز

استفتائات جديد

شرايط وجوب و صحت روزه

استفتائات جديد

زن باردار و شيرده‏

استفتائات جديد

بيمارى و منع پزشک‏

استفتائات جديد

مبطلات روزه

استفتائات جديد

بقا‏ بر جنابت

استفتائات جديد

استمناء

استفتائات جديد

احکام مبطلات روزه‏

استفتائات جديد

کفّاره روزه و مقدار آن‏

استفتائات جديد

قضاى روزه‏

استفتائات جديد

مسائل متفرقه روزه‏

استفتائات جديد

رؤيت هلال

استفتائات جديد

هبه، هديه، جايزه بانکى، مهر و ارث

استفتائات جديد

قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگى‏

استفتائات جديد

فروش خانه، وسائل نقليه و زمين‏

استفتائات جديد

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام‏

استفتائات جديد

مؤونه‏

استفتائات جديد

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن‏

استفتائات جديد

سرمايه‏

استفتائات جديد

نحوه محاسبه خمس‏

استفتائات جديد

تعيين سال مالى‏

استفتائات جديد

ولىّ امر خمس‏

استفتائات جديد

سهم سادات و انتساب به آنان‏

استفتائات جديد

موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هديه و شهريه حوزوى‏

استفتائات جديد

مسائل متفرقه خمس‏

استفتائات جديد

موارد وجوب خمس

استفتائات جديد

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منکر

استفتائات جديد

کيفيت امر به معروف و نهى از منکر

استفتائات جديد

مسائل متفرقه امر به معروف و نهى از منکر

استفتائات جديد

خريد و فروش اعيان نجس

استفتائات جديد

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

استفتائات جديد

شطرنج‏

استفتائات جديد

آلات قمار

استفتائات جديد

هيپنوتيزم‏

استفتائات جديد

مأمور خريد و فروش‏

استفتائات جديد

جلوگيرى از باردارى

استفتائات جديد

سقط جنين (کورتاژ)

استفتائات جديد

تلقيح مصنوعى‏

استفتائات جديد

تغيير جنسيّت

استفتائات جديد

تشريح ميّت و پيوند اعضا

استفتائات جديد

ختنه‏

استفتائات جديد

آموزش پزشکى

استفتائات جديد

تشبّه به کفّار و ترويج فرهنگ آنان‏

استفتائات جديد

مهاجرت و پناهندگى سياسى

استفتائات جديد

تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار

استفتائات جديد

مراسم عزادارى‏

استفتائات جديد

ولادت‏ها و اعياد

استفتائات جديد

شروط عقد

استفتائات جديد

شرايط خريدار و فروشنده

استفتائات جديد

بيع فضولى‏

استفتائات جديد

اولياى تصرّف‏

استفتائات جديد

شرايط جنس و عوض آن

استفتائات جديد

شروط ضمن عقد

استفتائات جديد

مسائل متفرّقه بيع

استفتائات جديد

احکام خيارات‏

استفتائات جديد

توابع مبيع‏

استفتائات جديد

تسليم مبيع و تأديه ثمن‏

استفتائات جديد

بيع نقد و نسيه‏

استفتائات جديد

بيع سلف‏

استفتائات جديد

خريد و فروش طلا، نقره و پول‏

استفتائات جديد

خیار مجلس

استفتائات جديد

خیار عیب

استفتائات جديد

خيار تأخير

استفتائات جديد

خيار شرط

استفتائات جديد

خیار رؤیت

استفتائات جديد

خیار غبن

استفتائات جديد

بيع خيارى (بيع شرط)

استفتائات جديد

خيار تخلّف شرط

استفتائات جديد

احکام متفرّقه خيارات‏

استفتائات جديد

احکام سرقفلى‏

استفتائات جديد

حواله‏

استفتائات جديد

جايزه‏هاى بانکى

استفتائات جديد

کارکردن در بانک‏

استفتائات جديد

احکام چک و سفته

استفتائات جديد

بيمه

استفتائات جديد

اموال دولتى‏

استفتائات جديد

کار در مؤسسات دولتى

استفتائات جديد

قوانين دولتى

استفتائات جديد

ماليات و عوارض‏

استفتائات جديد

شرايط وقف

استفتائات جديد

شرايط متولّى وقف

استفتائات جديد

شرايط عين موقوفه‏

استفتائات جديد

شرايط موقوف عليه

استفتائات جديد

عبارتهاى وقف

استفتائات جديد

احکام وقف‏

استفتائات جديد

حبس‏

استفتائات جديد

فروش وقف وتبديل آن

استفتائات جديد

شرايط تحقق سفر شرعى

استفتائات جديد

حد ترخص‏

استفتائات جديد

مسافت شرعى

استفتائات جديد

تبعيت در سفر

استفتائات جديد

قصد اقامت

استفتائات جديد

احکام وطن و قصد توطن

استفتائات جديد

احکام بلاد کبيره‏

استفتائات جديد

کيفيت نماز و روزه در سفر

استفتائات جديد

نماز و روزه رانندگان و مانند آن

استفتائات جديد

نماز و روزه در سفرهاى شغلى

استفتائات جديد

نماز و روزه در سفرهاى تحصيلى

استفتائات جديد

سفر معصيت‏

استفتائات جديد

نماز و روزه در اماکن تخيير

استفتائات جديد

شرکت مسافر در نماز جمعه

استفتائات جديد

اعتکاف در سفر

استفتائات جديد

مسائل متفرقه

استفتائات جديد

فضیلت، اهمیت و انواع حج؛ حکم ترک‌کنندگان حج

استفتائات جديد

حَجَة‌الاسلام و حج نیابی

استفتائات جديد

انواع حج و عمره

استفتائات جديد

اعمال عمره

استفتائات مناسبتی
پرسش های متداول
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی