1396/03/03
چرا «انتخابات پُرشور» برای جمهوری اسلامی یک جشن ملی و حماسی است؟

شکست توطئه «جدایی ملت از نظام»

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttp://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت حضور گسترده‌ی مردم در دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مردم و نظام جمهوری اسلامی را «پیروز انتخابات» معرفی کرده، این انتخابات را «جشنی حماسی» دانستند و همگان را به تقوا، تلاش و پایبندی به مسیر انقلاب دعوت کردند. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر به بررسی و تبیین ابعاد موضوع حضور حماسی و پرشور مردم در انتخابات و تأثیر آن بر خنثی نمودن توطئه‌های دشمن پرداخته است.

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif جمهوری اسلامی یعنی حضور همگانی ملت
انقلاب اسلامی ایران در ذات خود یک انقلاب مردمی بوده است: «انقلاب ایران با توپ و تفنگ و کودتا و نیروی نظامی که پیش نرفت، فقط با حضور مردم پیش رفت؛ حضور بدنهای مردم، جسمهای مردم.» ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ [۱] نظام برآمده از این انقلاب نیز این خصوصیت مردمی را داراست: «جمهوری اسلامی با یک کودتا سرِ کار نیامده است و محصول یک نظام تک حزبی نیست. جمهوری اسلامی را مردم به‌وجود آوردند.» ۱۳۸۲/۲/۲۲ [۲] و البته: «نظام اسلامی یک حرف تازه در محیط سیاسی عالم است.» ۱۳۷۹/۳/۲۹ [۳] آرمانِ جمهوری اسلامی «حاکمیت اسلام» است و این هدف بلند بدون حضور و حمایت مردم تحقق یافتنی نیست: «تأکید بر جمهوری، به خاطر این است که نکته‌ی مهم، اتکاء به مردم است. اگر اسلام باید در جامعه حاکمیت پیدا کند، بدون ایمان عمومی امکان‌پذیر نیست. پس حضور مردم، رأی مردم، خواست مردم، دخالت مردم، شد یک نقطه‌ی اساسی.» ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ [۴] چراکه اگر: «مردم در صحنه نبودند، یقیناً کار پیش نمیرفت.» ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ [۵]

بنابر این جمهوری اسلامی نظامی متکی بر «عواطف و اندیشه»ی مردم است: «جمهوری اسلامی یعنی حضور همگانی ملت ایران و حرکت عمومی به سمت آرمانها و آرزوهای بزرگ و عملی؛ این معنای جمهوری اسلامی است. اتکاء جمهوری اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی به دلهای مردم است، به عواطف و احساسات مردم است، به خرد و اندیشه و بصیرت مردم است.» ۱۳۹۲/۲/۱۶ [۶] و عقبه‌ی نظام اسلامی مردم هستند: «به طور طبیعی پشتوانه و عقبه انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی، توده‌های عظیم مردمند.» ۱۳۷۹/۱۱/۲۷ [۷]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif حضور مردم، عامل اقتدار و مصونیت کشور
از سوی دیگر جمهوری اسلامی در مسیر رسیدن به آرمانِ خود و ساخت کشوری مستقل و پیشرفته با دشمنانی مستکبر دست و پنجه نرم می‌کند. این «حضور مردم» و پشتیبانی آنها از نظام اسلامی است که به کشور در مقابل توطئه‌های دشمنان «مصونیت» می‌بخشد: «وقتی مردم در یک نظامی متحدند، یکپارچه‌اند، پشتیبان نظامند، با نظامند، این نظام مصونیت پیدا میکند، اقتدار پیدا میکند، قدرت پیدا میکند، برکندن آن از جا ناممکن میشود؛ مثل درختی است که در اعماق زمین ریشه دوانده؛ این را نمیشود برداشت... نظام جمهوری اسلامی ریشه دارد؛ این ریشه، مردمند.» ۱۳۹۲/۳/۸ [۸] بنابر این حضور مردم «مانع اعمال دشمنیِ دشمن» است: «جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد؛ این هیبت ناشی از چیست؟ ناشی از امثال حقیر و مانند اینها است؟ ابداً، این ناشی از مردم است، ناشی‌ از این حضور عظیم مردمی است... آن چیزی که مانع میشود دشمن اِعمال دشمنی کند، ترس از حضور مردم است. میبیند که اگرچنانچه دشمنی بکند، نتیجه بعکس خواهد شد؛ برای خاطر اینکه یک کشور هشتاد میلیونی در مقابلش می‌ایستد.» ۱۳۹۶/۲/۱۷ [۹]

حضور مردم عامل «اقتدار» جمهوری اسلامی است پس دشمن برای تحمیل خواسته‌هایش به دنبال تضعیف و حذف این عامل قدرت است: «این دنیای مادی، این دنیای مستکبر، این قدرتهای ظالم و بی‌رحم و خبیث، مگر ممکن بود بگذارد یک نظامی با این داعیه‌هائی که نظام جمهوری اسلامی دارد، زنده بماند؟... دشمن میخواهد خواسته‌های خود را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند، جمهوری اسلامی را سربه‌فرمان خود قرار دهد؛ و این در صورتی میتواند اتفاق بیفتد که جمهوری اسلامی ضعیف باشد. با حضور مردم، جمهوری اسلامی قوّت میگیرد؛ نمیخواهند این اقتدار باشد.» ۱۳۹۲/۲/۱۶ [۱۰] بدون حضور مردم: «آنها براحتی میتوانند تهاجم خودشان را چندین برابر کنند.» ۱۳۹۲/۲/۱۶ [۱۱] بنابر این دشمن برای تحقق خواسته‌اش به دنبال «جدایی مردم از نظام» است: «[دشمن] در داخل، به‌وسیله گسستن پیوند نظام با مردم، زمینه‌سازی میکنند. اساس سیاست آنها این است که بتوانند بین نظام جمهوری اسلامی و مردم، گسیختگی به‌وجود آورند... چرا به این زمینه‌سازی احتیاج دارند؟ برای این‌که بدون این زمینه‌سازی، امریکا میداند که پیروزی‌اش بر جمهوری اسلامی - با وجود برتریهای نظامی - ممکن نیست.» ۱۳۸۲/۲/۲۲ [۱۲]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif جشن ملی انتخابات
در چنین فضایی «انتخابات» به عنوان «مظهر حضور مردم» بسیار مهم می‌شود: «این حضور [مردم] چه‌جوری نشان داده میشود؟ مهم‌ترین مظهر این حضور، انتخابات است.» ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ [۱۳] و رهبر انقلاب تمامی سلایق را دعوت به حضور در پای صندوق‌های رأی می‌کنند: «هر کس کشور را دوست دارد، هر کس نظام را دوست دارد، هر کس امنیّت را دوست دارد -از آحاد مردم- باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ شرّ دشمن را این کم میکند.» ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ [۱۴] چراکه حضور گسترده‌ی مردم موجب یأس دشمن شده: «شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوقهای رأی میتواند تهدیدهای دشمنان را بی‌اثر کند؛ میتواند دشمن را ناامید کند.» ۱۳۹۲/۱/۱ [۱۵] و باعث عقب‌نشینی او می‌شود: «وقتی ملّت حضور پیدا میکند، دشمنی که میخواهد با این نظام مبارزه بکند، مجبور میشود عقب بنشیند و تعرّض نکند... هر کس امنیّت را دوست دارد -از آحاد مردم- باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ شرّ دشمن را این کم میکند.» ۱۳۹۶/۲/۱۰ [۱۶]

در نگاهی کلان حضور پُرشور آحاد ملت از اقشار و سلایق مختلف در پای صندوق‌های رأی مردمی بودن جمهوری اسلامی را دگرباره «تجدید» می‌کند و پایه های «مردم‌سالاری اسلامی» را مستحکم می‌کند: «مشارکت گسترده و پرشور شما، و هجوم مشتاقانه به مراکز رأی‌گیری، و تشکیل صفهای طولانی برای رسیدن به صندوق‌های رأی در همه جای کشور، و از همه‌ی قشرهای اجتماعی، نشانه‌ئی آشکار از استحکام پایه‌های مردم‌سالاری اسلامی و دلبستگی همگانی به این موهبت بزرگ پروردگار بود.» ۱۳۹۶/۲/۳۰ [۱۷] و اینگونه است که انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی «روز جشن» است: «حقیقتاً جمهوری اسلامی با تجدید این انتخابات‌ها در سالهای معیّن و دوره‌های معیّن، طراوت تازه‌ای پیدا میکند؛ خود را در دلها و چشمهای مردم دنیا به شکل جدیدی، به شکل برجسته‌ای، به شکل طُرفه‌ای مجسّم میکند و نشان میدهد؛ این است که واقعاً روز انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی، روز جشن است، روز شادی و شور است.» ۱۳۹۶/۲/۲۷ [۱۸]


۱. بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۲. بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۲/۲/۲۲
۳. بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۹/۳/۲۹
۴. بیانات دردیدار فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی ارتش ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
۵. بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
۶. بیانات در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات ۱۳۹۲/۲/۱۶
۷. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۳۷۹/۱۱/۲۷
۸. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۲/۳/۸
۹. بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان ۱۳۹۶/۲/۱۷
۱۰. بیانات در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات ۱۳۹۲/۲/۱۶
۱۱. همان
۱۲. بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۲/۲/۲۲
۱۳. بیانات در دیدار کارگران ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۱۴. همان
۱۵. بیانات در حرم مطهر رضوی ۱۳۹۲/۱/۱
۱۶. بیانات در دیدار کارگران ۱۳۹۶/۲/۱۰
۱۷. پیام به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم در انتخابات ۱۳۹۶/۲/۳۰
۱۸. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۹۶/۲/۲۷

لطفاً نظر خود را بنویسید:

*
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی