·         نشانه را به خاطر بسپار        1

سه خاطره قرآنی

کریم منصوری*

من سه خاطره‌ی قرآنی با رهبر انقلاب دارم؛ مختصر اما شیرین و ماندگار.

خاطره‌ی اول مربوط به زمانی ‌است که سرباز کمیته‌ی انقلاب اسلامی بودم و در مراسمی تلاوت می‌کردم که آقا حضور داشتند. ایشان آن‌ وقت رییس‌جمهور بودند. بعدها از دوستان شنیدم که فرموده‌ بودند چه کسی دارد قرآن می‌خواند؟ اطرافیان گفته بودند یکی از سربازهاست. ایشان فرموده بودند: «قدر این سرباز را بدانید که قاری خوبی خواهد شد.»

                                       ***                                     

خاطره‌ی دوم مربوط به سال هفتاد و یک است که بعد از مسابقات عربستان و به اتفاق آقای پرهیزگار خدمت حضرت آقا رسیده بودیم. ایشان برای تشویق به من گفتند: «حالا وقت آن است که کل قرآن را مثل آقای پرهیزگار حفظ کنید؛ چون قاری بین‌المللی هستید.» بعد از مدتی موفق به حفظ کل قرآن شدم و ایشان هم من را مورد تشویق قرار دادند.

***

خاطره‌ی سوم هم همین‌ اخیراً بود که ایشان به بنده فرمودند: «آقای منصوری شما مردمی می‌خوانید؛ استقبال مردم از خواندن شما یک نعمت است. همین‌ طور ادامه دهید و مردم را با خواندن قرآن منقلب کنید.»

 

*قاری بین‌المللی قرآن کریم