• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1378/06/10

دیدار جمعی از سپاهیان و بسیجیان مشهد با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا امروز در اجتماع دهها هزار تن از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج مردمی در شهر مشهد حضور یافتند و ضمن سخنان مهمی ابعاد امنیت نظامی و انتظامی و نیز امنیت اقتصادی، سیاسی و فکری را به عنوان یک مقوله اساسی در جامعه اسلامی ایران تبیین کردند.

مقام معظم رهبری خدمات بزرگ نیروهای سپاهی و بسیجی در برقراری امنیت کشور را برشمردند و ضمن تشکر از زحمات فراوان و فداکاریهای ارزنده و برجسته این نیروها فرمودند: به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران خود را آماده کرد تا عقب‌ماندگیهای گذشته را جبران کند و در زمینه علم، صنعت، خودکفایی و مسایل مادی و معنوی به پیشرفتهای لازم دست یابد و این در حالی بود که دشمن برای سنگ‌اندازی در این راه و به عنوان اولین اقدام، به ایجاد ناامنی روی آورد و با تحریک قومیتها و مفسده‌انگیزی، مرزهای ما را در شمال و جنوبِ کشور ناامن کرد، اما جوانان فداکار و بسیجی ما توانستند ریشه ناامنی را بخشکانند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تحمیل جنگ تمام عیار هشت‌ساله بر ملت ایران را یکی از خسارت‌بارترین ناامنیها دانستند و فرمودند: یکی از بیّنات جنگ تحمیلی این است که آمریکا، ناتو و بسیاری از کشورهای عربی تمام امکانات قابل جذب بوسیله رژیم صدام اعم از کمکهای الکترونیکی، تسلیحاتی، مالی و آموزشی را به عراق سرازیر کردند؛ اما اکنون دشمنان انقلاب با حمله پرفشار و سنگینىِ تبلیغاتی و سیاسی در تلاش هستند تا این حقایق روشن و واضح را انکار کنند و بر آن سرپوش بگذارند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برخی افراد برای انکار خسارتهای وارده بر ملت ایران از ناحیه رژیم آمریکا را نابخردانه و یا خائنانه توصیف کردند و فرمودند: این تصور و برداشت که دوران ایجاد ناامنی نظامی و انتظامی در کشور پایان یافته است، درست نیست، دشمنان اسلام هر جا و هر زمان که بتوانند، ناامنی نظامی و انتظامی را بر این ملت تحمیل خواهند کرد و همچنانکه شاهد بودیم، در تیر ماه گذشته با یک بهانه کوچک، در خیابانهای تهران به تهدید و ایجاد ناامنی دست زدند، بنا بر این دشمن از ایجاد ناامنی، مأیوس و منصرف نیست و انکار وجود، لزوم و اهمیت عوامل مؤمنِ ضامن امنیت، عملی نابخردانه، یا خائنانه است؛ زیرا وجود نیروهایی که بتوانند برای این ملت و هر فعالیت سازنده‌ای در کشور، امنیت را به ارمغان آورند، مانند آب و هوا ضروری است.

فرمانده کل قوا از نیروهای بسیج مردمی به عنوان پشتوانه‌ای بزرگ و مهم برای تأمین امنیت کشور یاد کردند و فرمودند: انکار بسیج به مفهوم انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است. ملت ایران برای همیشه به امنیت نیاز دارد و بر این اساس نیاز کشور به نیروهای بسیج، انگیزه، سازماندهی، عشق و ایمانِ بسیجی، یک نیاز همیشگی است و بیاحترامی به بسیج، عمل نابخردانه، یا خائنانه محسوب میشود.

مقام معظم رهبری در ادامه سخنانشان بر ضرورت و اهمیت تأمین امنیت اقتصادی در کشور تأکید کردند و فرمودند: امنیت اقتصادی باید بگونه‌ای باشد که هر نوع کار، تلاش، حرکت و سازندگی اقتصادی در کشور، امکان‌پذیر شود و کسانی که اراده سرمایه‌گذاری و انجام فعالیتهای کشاورزی و صنعتی بر طبق قوانین و مقررات را دارند، بتوانند با امنیت کامل وارد میدان فعالیتهای اقتصادی شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از توافق دستگاه قضایی و اجرایی برای تأمین امنیت اقتصادی حمایت کردند و فرمودند: مبادا کسی تصور کند که ایجاد امنیت اقتصادی به مفهوم باز گذاشتن راه برای زالو صفتان و سوء استفاده کنندگان اقتصادی و ندیده گرفتن قوانین و مقررات سالم کشور است. کسانی که در دوران جنگ تحمیلی و سازندگی کشور توانستند از پیچ و خمهای اقتصادی، بهره‌های نامشروع ببرند و ثروتهای حرام به دست آورند، نباید این امکان را پیدا کنند تا به حرکت نامشروع خود استمرار بدهند و از هر فرصتی برای پرکردن کیسه خود از مال حرام سوء استفاده کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین معنا و مفهوم امنیت سیاسی در کشور فرمودند: معنای امنیت سیاسی این است که تفکرات و معارف سیاسی و واضح و دور از نفاق و دوگونه‌گویی و دوگونه‌اندیشی در جامعه مطرح شود و کسانی که متصدی بیان مسایل سیاسی و نوشتن و منتشر کردن معارف فکری جامعه هستند، نسبت به مردم امانتدار باشند، دروغ نگویند، فریب ندهند، تقلب نکنند و زهر در طعامی که گاهی به ظاهر، شیرین است، مخلوط نکنند.

مقام معظم رهبری کسانی را که به ایجاد نا امنی سیاسی و فکری در جامعه میپردازند، با اشرار و راهزنان قابل مقایسه دانستند و فرمودند: قلم به دستانی که ۲۰ سال تلاش و مجاهدت مظلومانه ملت ایران را در مقابله با قدرتهای زورگو و چپاول‌گر، انکار میکنند و با استفاده از امکاناتی که قانون و بیت‌المال در اختیار آنان گذاشته است، خواسته‌های دولتمردان و سیاستمداران ِدشمن را در قالبهای به ظاهر پسندیده توجیه کرده و به خورد مردم میدهند، در واقع نا امنی سیاسی و فکری را بر جامعه تحمیل میکنند. بنا بر این عمل آنها کمتر از کاری که دزد سر گردنه و اشرار انجام میدهند، نیست؛ هر چند که ممکن است خطرناکتر هم باشد.

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، آزادی فکر، قلم و بیان به شیوه صحیح و درست آن را برای جامعه اسلامی ضروری خواندند و فرمودند: بنده اعتقاد دارم که افکار، آراء و سلایق مختلف، باید در کشور مطرح شود؛ بنا بر این هیچکس نمیتواند منکر این مسأله شود که بنده طرفدار فکر و بیان آزاد، قلم آزاد و ارایه معارف گوناگون در کشور هستم؛ اما در باب مطبوعات نمیتوانم قبول کنم و بپذیرم که برخی از آنها بخواهند با گفتن و نوشتن دروغ و تحریف حقایق، اذهان مردم را منحرف و گمراه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شدن برخی مطبوعات به بلندگویی در خدمت رادیوهای اسرائیل و آمریکا را غیر قابل تحمل دانستند و فرمودند: انتشار ۲۰۰ روزنامه به جای ۲۰ روزنامه مانعی ندارد؛ اما نمیتوان قبول کرد که عده‌ای با استفاده از امکانات مردم و بیت‌المال علیه مصالح ملی، آنهم به شکل دروغ و افترا مطلب بنویسند.

مقام معظم رهبری انکار احکام و ضروریات اسلام را مقوله دیگری از ایجاد نا امنی در جامعه دانستند و فرمودند: کسی که به انکار ضروریات دین از جمله قصاص شرعی و دینی تجاهر کند، مرتد است و حکم مرتد نیز در اسلام معلوم است.

حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای با تأکید بر این که همه چیز باید در مجرای اراده، خواست و ایمان ملت ایران حرکت کند، فرمودند: کسانی که خیال میکنند با پشتیبانی دستگاههای تبلیغاتی استکباری و شبکه امپراطوری تبلیغاتی صهیونیستی میتوانند مقاصد شوم خود را در این کشور پیش ببرند، اشتباه میکنند و چنین چیزی ممکن نخواهد بود. این کشور، مهد اسلام است و ملت برای اعتلای اسلام قیام کرده است؛ بنا بر این حاکم شدن اراده دستگاهها و عناصر اطلاعاتی و سیاسی دشمن بر این ملت غیرممکن است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی ایران فرمودند: نظام اسلامی مبتنی بر قسط، عدل، استقلال ملی و پیوندهای قلبی میان آحاد ملت است؛ بنا بر این هرگونه بیعدالتی، تبعیض، وابستگی و تفرقه‌افکنی محکوم است؛ همچنین در نظام اسلامی، مسؤولان کشور، خدمتگزار مردمند و بر این اساس هر نوع جدایی بین مردم و مسؤولان، محکوم و مردود شناخته میشود.

مقام معظم رهبری با هشدار به کسانی که بر طبق میل دشمنان و بر خلاف جهت کلی نظام حرکت میکنند، فرمودند: نظام اسلامی در برابر کسانی که بخواهند بر خلاف مصالح اسلام و ملت ایران تلاش کنند، بیکار، ساکت و بیتفاوت نخواهد ماند.

حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای پیمودن راه اسلام را متضمن سعادت دنیا و آخرت ملت ایران دانستند و در پایان سخنانشان افزودند: دشمن، تبلیغات اغواگر خود را هرگز قطع نمیکند؛ اما آحاد مردم باید با هوشیاری کامل، حرکت خود را بر محور وحدت و سازندگی اسلامی، تحکیم پایه‌های استقلال کشور و نیز تهذیب معنوی و روحی، شتاب و استمرار بخشند و راه اسلام را حکیمانه، خردمندانه و شجاعانه دنبال کنند.

بر پایه همین گزارش، پیش از سخنان مقام معظم رهبری، سردار سرلشکر رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنان کوتاهی حضور فرمانده کل قوا در قرارگاه لشکر پنج نصر را گرامی داشت و بر آمادگی پنجاه هزار نیروی سپاهی و بسیجی حاضر در میدان برای تأمین امنیت کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب تأکید کرد.

در این اجتماع همچنین مراسم نوحه‌خوانی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) انجام شد.

در پایان این مراسم، چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران، گزارش مشروحی از فعالیتهای گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برقراری امنیت در طول بیش از هفتصد کیلومتر نوار مرزی و نیز پاکسازی منطقه از وجود اشرار به استحضار رساندند.

به موجب همین گزارش، سردار سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر شهبازی فرمانده کل ارتش و حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی کرمانی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل قوا را در این مراسم همراهی میکردند.