• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1366/06/06

گزیده‌ای از بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران

... ملّت ما یک ملّت عاشورایی هستند. و این مجالس را با شور و هیجان و علاقه و صمیمیّت هر چه بیشتر بایستی ادامه بدهیم و برگزار کنیم، منتها توصیه‌ی من به عزاداران این است که موجبات ناراحتی مردم را فراهم نکنند؛ این توصیه‌ای است که بارها ما کردیم. بعضی‌ها شنیده شده سینه‌زنی می‌کنند پشت بلندگو؛ اگر بناست از بلندگو پخش بشود باید در بین مستمعین پخش بشود. در خیابان، در پشت بام، در محله که مستمعی ندارد این گوینده؛ در داخل مجلس مستمع دارد. بیرون مجلس ساعتهای دیروقت شب مردم را اذیت کردن، یک بیمار را از خواب انداختن، این با هیچ منطق اسلامی و حسینی تطبیق نمیکند. شنیدیم بعضی میگویند به ایشان مراجعه میشود که آقا ما اذیت میشویم، میگویند که خب کسی که از صدای نوحه‌خوانی اذیت میشود بگذار اذیت بشود؛ نه، چنین چیزی نیست. ...