• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1380/08/14

تداوم آرمانهای بزرگ و حقیقی

 مهم این است که احساسات و شور و شوق، به منطق و معرفتی متّکی باشد. آن چیزی که در مجموعه‌ی سپاه و بسیج، انسان را به اعجاب و تحسین وادار می‌کند، این نکته است. احساسات بی‌منطق، سطحی و کم‌عمق، در برخورد با حوادث گاهی فروکش می‌کند و گاهی حتّی به ضدّ خود تبدیل می‌شود؛ اما وقتی احساسات به فکر و ایمان و منطق متّکی است، روزبه‌روز شفّافتر، عمیقتر و در هنگامه‌ی خطر، کارآمدتر می‌شود. آن چیزی که انسان را در مقابل مجموعه‌ی سپاه پاسداران وادار به احترام می‌کند، این است.

برخی از شما عزیزان، یادگارهای دوران دفاع مقدّسید. بسیاری از شما در آن هنگامه‌ی کم‌نظیرِ تاریخ کشور ما حضور داشته‌اید و آن را دیده‌اید. بعضی هم از آن، ماجرا و داستانی شنیده‌اید. آنچه برای ملت ایران، بسیار اهمیت داشته و دارد، این است که او به دنبال یک آرمان بزرگ و هدف عالی قیام کرد. این هم توفیق خدا بود. بارها خدا را سپاسگزاری می‌کنیم که ما را در مقطع بیداری و آگاهی و اقدام قرار داد. در دیداری، به امام بزرگوارمان رضوان‌اللَّه‌تعالی‌علیه گفتم اگر تا ابد خدا را شکر کنیم که ما را در زمان شما قرار داد، کم شکر کرده‌ایم. مجموعه‌ی این عوامل، با حضور آن شخصیت عظیم، به ملت ایران این فرصت را داد تا بتواند آرزوهای فروخفته و فریادهای در گلو شکسته‌ی امّت اسلامی را در فضای دنیا فریاد کند. آرمان ملّت ایران، یک آرمان بزرگ، حقیقی و مشترک میان همه‌ی اعضای امّت اسلامی بود. امروز نیز همان‌طور است.

در دیدار رزمندگان لشکر 14 امام حسین (ع) سپاه پاسداران 1380/08/14