• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1390/12/09

انتخابات مجلس نهم

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19159/smpf.jpg

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19084/smps.jpg   اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی
 
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19089/smps.jpg   آداب رقابت انتخاباتی | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19103/smps.jpg   وظیفه مسئولان و مجریان انتخابات | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19123/smps.jpg   وظیفه رسانه‌ها، گویندگان و نویسندگان | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19134/smps.jpg   برنامه دشمن علیه انتخابات مجلس | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19143/smps.jpg   معیار‌های نماینده یک ملت انقلابی، مؤمن و شجاع | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19152/smps.jpg   حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس | نمودار | گزیده بیانات | کلیپ صوتی