• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1395/08/24
از مجموعه پوستر سفرهای استانی رهبر انقلاب

«ایرانِ عزیز» | ۱۲. مرکزی؛ مردمی با غیرت و با ایمان