• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1370/04/20
این‌که ما ازدواج را صحنه‌ی تفاخر قرار بدهیم، غلط اندر غلط است

نهی از تفاخر در جهیزیه