• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1391/12/09

دیدار آصف‌علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان