[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
همه‌ی مردم عزیز باید به‌طور جدی در این طرح مهم[سرشماری عمومی] مشارکت کنند.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیم‌گیری‌ها در کشور، «درست، به‌جا و کارآمد» باشد، هم در این طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت دقیق در اختیار دستگاه‌های آماری قرار دهند و آمارها نیز همچنان‌که مسئولان گفته‌اند جنبه‌ی محرمانه دارد.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در آمارها، هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم «روند تغییرات» شناسایی شود تا در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بر اثر تغییر روندها غافلگیر نشوند.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش‌ها مطلع نیستند.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اقتصاد دانش‌بنیان که راه پیشرفت کشور است، متکی به «عنصر انسانیِ باسواد و مبتکر» است و باید مشخص شود که در هر یک از شاخه‌های اقتصادی و فنی، چه تعدادی از جوانان و نیروهای بااستعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
راه علاج حقیقیِ مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه‌های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون‌زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله‌ای شکست‌خورده است.
لازمه‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی، وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آنها است.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
رشد جمعیت چهار درصدی در سال‌های دهه‌ی ۶۰، نیاز به علاج داشت که علاج آن، همان سیاست‌های کاهش جمعیت بود اما تداوم این سیاست‌ها باید با ارائه‌ی آمار به‌هنگام توسط مسئولان در وقت معینی، متوقف یا کُند می‌شد، زیرا مشکل پیریِ جمعیت یکی از مشکلات بدون علاج است و امروز کشورهای پیشرفته نیز راه‌حلّی برای آن ندارند.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» است. گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
باید منشأ این دوگانگی‌ها [نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی] مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هرصورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
ازجمله کارهای اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه‌ی علمی و مورد توافق است.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اعلام نتیجه‌ی سرشماری عمومی نباید به تأخیر بیفتد و نتایج باید با پردازش و جمع‌بندی علمی و دقیق، تا پایان سال اعلام شود.

مربوط به :دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب - 1395/06/23
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلان کشور یکی دیگر از وظایف مهم مرکز آمار است. مرکز آمار، هم باید تحقق سیاست‌ها را بررسی کند و هم درخصوص نتایج و کارکردهای اجرای سیاست‌ها اعلام نظر کند، تا درصورت نامطلوب بودنِ نتایج، سیاست‌ها بازبینی و اصلاح شوند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن - 1390/08/02
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
آنچه که من عرض میکنم، این است که آمار برای برنامه‌ریزیهای کشور، یک امر حیاتی است؛ یعنی اگر آمار نباشد، برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست؛ اگر صورت برنامه‌ریزی هم باشد، محتوای برنامه‌ریزی یک چیز غیر منطبق با واقعیت و غلط از آب در خواهد آمد. بنابراین آمار ستون فقرات برنامه‌ریزی است. فرقی هم نمیکند که برنامه‌ریزیهای اقتصادی باشد، فرهنگی باشد، اجتماعی باشد، سیاسی باشد؛ حتّی دیپلماسی باشد. همه‌ی انواع برنامه‌ریزی، متوقف به آمار است. ما ندانیم چه داریم و چگونه داریم و با چه خصوصیاتی داریم، هرگز نخواهیم توانست برای آینده برنامه‌ریزی کنیم؛ این چیزِ روشن و واضحی است؛ این را باید همه احساس کنند؛ هم مردم این را بدانند، هم بخصوص دستگاه‌ها بدانند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن - 1390/08/02
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
نقش مردم یک نقش دفعی است؛ یعنی شما فرم سرشماری را میبرید، مردم به شما پاسخ میدهند، این تمام میشود؛ اما نقش دستگاه‌های مرتبط، یک نقش مستمر است؛ همکاریهای مستمر، کمکهای مستمر. دستگاه مرکزی آمار، یک مرکز ستادی است. تحرک بر اساس این آمار و استفاده‌ی از این داده‌ها و برگرداندن بازخوردها، اینها کار دستگاه‌های مختلف است که باید با مرکز آمار همکاری کنند. بنابراین باید همه همکاری کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن - 1390/08/02
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
خب، ما چه بکنیم که آمار درست و دقیقی داشته باشیم؟ بهترین راه، یا شاید به یک معنا بشود گفت راه منحصر عبارت است از سرشماری؛ رفتن پیش مردم، پرسیدن از مردم. بنابراین با این صغری کبرائی که چیده شد، به این نتیجه میرسیم که سرشماری یک ضرورت برای آینده‌ی کشور است؛ برای برنامه‌ریزی درست و بهره‌مندی کشور از یک آینده‌ی منطقی و معقول و مطلوب به شمار میرود. بنابراین سرشماری یک چیز بسیار مهمی است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن - 1390/08/02
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
سرشماری هم دو طرف دارد: یک طرف شمائید، که سؤال‌کننده هستید؛ یک طرف، مردمند. هر کدام هم وظائفی دارند. آنچه که مردم ان‌شاءاللَّه باید به آن توجه کنند، این است که آمارها را درست و دقیق بدهند، پاسخها را پاسخهای درستی بدهند. در همه‌ی بخشهائی که سؤال میشود، پاسخها باید دقیق و درست باشد. و من در همین جا از مردم عزیزمان درخواست میکنم که در این زمینه همکاری کامل بکنند؛ یعنی مأمور سرشماری را بپذیرند، به سؤالات او جواب بدهند، با او همکاری کنند، تا ان‌شاءاللَّه این فرم به نحو صحیح پر بشود. این مربوط به نقش مردم.
آنچه که مربوط به شماست، این است که کار را دقیق، علمی و کاملاً واقعی و بی‌طرفانه دنبال کنید. هیچ انگیزه‌ای - چه انگیزه‌ی سیاسی، چه انگیزه‌های گوناگونی که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد. البته بخشی از آمارها در هر کشوری ممکن است یک طبقه‌بندی اطلاعاتی داشته باشد - محرمانه باشد، بسیار محرمانه باشد - لیکن بسیاری هم نه، جنبه‌ی محرمانه ندارد. در همه‌ی شکلهای طبقه‌بندی اطلاعات، کار دستگاه آمار باید دقیق و علمی و منطبق با واقعیت باشد. آمار خانوارها را، آمار گرایشها را، آمار دارائیها را، آمار اشتغال و بیکاری را، آمار سواد و بیسوادی را - همه‌ی این چیزهائی که سؤال میشود - بایستی به طور بی‌طرفانه دنبال کنید تا دستگاه‌های مختلفِ برنامه‌ریز بتوانند اعتماد کنند. شما صحبت از اعتماد به این دستگاه میکنید؛ این اعتماد را خود دستگاه آمار میتواند تأمین کند. شما عملاً نشان بدهید که در پردازش داده‌ها و استنتاج از داده‌ها کاملاً بی‌طرفید؛ یعنی درست تابع واقعیت هستید؛ همین چیزی را که هست، نشان میدهید. این اگر شد، ان‌شاءاللَّه اعتماد کامل هم به وجود می‌آید.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن - 1390/08/02
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من قبلاً توصیه کردم، باز هم توصیه میکنم که دستگاه‌های مختلف کشور در دادن آمارهای مختلف، نسبت به موضوعات مختلف، عجله نکنند - آمار اعتیاد، آمار بیکاری، آمار سواد و بیسوادی، آمار مبتلایان به فلان بیماری - اینها را بگذارند دستگاه مسئول بر اساس آنچه که از واقعیتها گرفته است، به آنها اطلاع بدهد؛ آن وقت آنها هم بر اساس آن آمار، اگر میخواهند اعلام کنند، اعلام کنند؛ اگر میخواهند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند، برنامه‌ریزی کنند. یعنی به دستگاه مرکزی آمار اعتماد بشود.
بنابراین کارتان کار بسیار خوبی است، کار مهمی است، برای کشور مفید است؛ ان‌شاءاللَّه که خوب عمل بشود. به مأموران سرشماری باید توصیه بشود که با حوصله‌ی تمام، با رعایت اخلاق اسلامی، با خانواده‌ها مواجه بشوند و سؤال کنند؛ مردم هم ان‌شاءاللَّه با حوصله‌ی تمام پاسخ بدهند و این کار به سرانجام برسد.

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نماز عید سعید فطر - 1385/08/02
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مطلب بعد - باز هم توصیه‌ای به ملت ایران است - سرشماری است. در آینده‌ی نزدیک - در همین چند روز آینده - سرشماری عمومی کشور انجام خواهد گرفت و طبق قانون، ده سال یک بار این سرشماری انجام میگیرد. همه توجه داشته باشند که پایه‌ی برنامه‌ریزیهای کشور، آمار است، که با سرشماری به دست می‌آید. هر چه سرشماری دقیقتر و صحیح‌تر باشد، برنامه‌ها صحیح‌تر و درست‌تر خواهد بود و امکان موفقیت برنامه‌های آبادانی و سازندگی کشور بیشتر خواهد بود. بنابراین، مردم در امر سرشماری کمک کنند.

مربوط به :دیدار مسئولان سازمان برنامه و بودجه با رهبر انقلاب - 1375/07/30
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اینجانب به مردم ایران توصیه می‌کنم که به سؤالات آمارگیران پاسخهای صحیح و دقیق بدهند تا دولت با اتکاء به آن بتواند برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد و اولویتها را در مسائل مختلف کشور رعایت کند.

مربوط به :دیدار مسئولان سازمان برنامه و بودجه با رهبر انقلاب - 1375/07/30
عنوان فیش : آمار و سرشماری
کلیدواژه(ها) : آمار و سرشماری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
دولت جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف خود در برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز پیشبرد صحیح کار سازندگی در کشور نیازمند آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت مردم است و به همین سبب، آمارگیری در ایران اسلامی، مسأله بسیار مهمی است که به نتیجه رساندن آن مستلزم همکاری جدی مردم است.