[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام - 1394/02/30
عنوان فیش : پیام ملت ایران
کلیدواژه(ها) : پیام ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسئولین عزیز ما که در این میدان با شجاعت حرکت میکنند، بدانند تنها راه مقابله‌ی با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است؛ اینها باید بتوانند پیام ملّت ایران و عظمت ملّت ایران را در مذاکرات نشان بدهند. همه‌ی ما - هرکدام و در هرجا - کسانی هستیم که به برکت انقلاب اسلامی این توفیق را پیدا کردیم مسئولیّتی داشته باشیم.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان - 1390/11/26
عنوان فیش : پیام ملت ایران
کلیدواژه(ها) : پیام ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پیام صادقانه‌ی یک ملت وقتی از دل برآمد، این کار خودش را خواهد کرد.