[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1396/08/03
عنوان فیش :حضور داوطلبانه دانشجویان ارتش در گروه جنگهای نامنظّم
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, دانشگاه امام علی (علیه السلام), تاریخ دفاع مقدس
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
جوانهای عزیز! فردای این کشور مال شما است. جوانهای دیروز وظیفه‌ی خودشان را انجام دادند. [حدود] ۳۰ یا ۳۵ سال پیش، در همین دانشگاه -تعبیر کردند «فیضیّه‌ی ارتش»؛ درست هم هست؛ اینجا مثل فیضیّه‌ی ارتش است؛ اینجا جایگاهی است که شهیدان زیادی را از استاد و دانشجو و فرمانده و مدیر به خود دید- در دوران دفاع مقدّس، دانشجویان این دانشگاه به‌طور داوطلبانه و در اثنای دانشجویی، اصرار کردند که بیایند در میدان دفاع مقدّس بجنگند؛ ارتش اینها را نمی‌آورد، [چون] برخلاف مقرّرات ارتش بود، [امّا] تعدادی از بچّه‌های این دانشگاه داوطلبانه می‌آمدند، در آن بخشی که به‌عنوان جنگهای نامنظّم شناخته شده بود، مبارزه میکردند. سالهای متمادی است -ده‌ها سال است- که این مراسم هر سال اینجا تشکیل میشود؛ کسانی مثل شما، اینجا یک روز سردوشی گرفتند یا درجه گرفتند و بحمدالله به مقامات عالی ارتش رسیدند؛ این جزو افتخارات این دانشگاه است. خودتان را آماده کنید؛ کشور مال شما است؛ باید کشور را به اوجِ عزّت برسانید، در زیر سایه‌ی اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی؛ جمهوری اسلامی متصدّی و متکفّل یک چنین وظیفه‌ی مهمّی است و شما در نظام جمهوری اسلامی بحمدالله مشغولید.

مربوط به :بیانات در هشتمین مراسم دانش‌آموختگى‌ دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش - 1393/08/26
عنوان فیش : دانشگاه امام علی (علیه السلام)
کلیدواژه(ها) : دانشگاه امام علی (علیه السلام)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این دانشگاه که به نام مبارک امیرالمؤمنین مزیّن است، افتخارات زیادی دارد. این شهدایی که در اینجا تصویر نورانی آنها را مشاهده میکنیم، اینها همه از این دانشگاه برخاستند، در اینجا تربیت شدند و توانستند نقش ایفا کنند.

مربوط به :بیانات در هشتمین مراسم دانش‌آموختگى‌ دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش - 1393/08/26
عنوان فیش : دانشگاه امام علی (علیه السلام)
کلیدواژه(ها) : دانشگاه امام علی (علیه السلام)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در میان رزمندگان ما و شهدای عزیز ما تعدادی از جوانان دانشجوی این دانشگاه) امیرالمؤمنین (هم حضور داشتند؛ این دانشگاه جای بابرکتی است، جای مبارکی است؛

مربوط به :بیانات در هشتمین مراسم دانش‌آموختگى‌ دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش - 1393/08/26
عنوان فیش : دانشگاه امام علی (علیه السلام)
کلیدواژه(ها) : دانشگاه امام علی (علیه السلام)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این دانشگاه )امیرالمؤمنین( محلّ پرورش و رشد انسانهایی است که امروز ملّت ایران به وجود آنها میبالد و آنها را مایه‌ی اقتدار معنوی خود به‌حساب می‌آورد؛ این را قدر بدانید و به اینکه در یک چنین مرکزی مشغول آماده‌سازی خودتان هستید افتخار کنید.

مربوط به :بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1382/10/04
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, دانشگاه امام علی (علیه السلام)
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, دانشگاه امام علی (علیه السلام)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن ارتشی كه در خدمت هدفهای پاك و والاست و با ابزارهای مردمی و تكیه بر ارزشها می‌خواهد قدرت خود را نشان دهد، هرچه آگاهتر و مردمی‌تر باشد، مطلوبتر است.