[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : فرهنگ جنگ, مسئولان اقتصادی, حل مشکلات اقتصادی مردم, رونق اقتصادی
کلیدواژه(ها) : فرهنگ جنگ, مسئولان اقتصادی, حل مشکلات اقتصادی مردم, رونق اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : حرکت به سمت هدف, سیاست اقتصادی, طرح‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : حرکت به سمت هدف, سیاست اقتصادی, طرح‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه‌ی دیگری، بدون هدف‌گذاری نمیشود حرکت کرد، باید هدف‌گذاری بشود. اگر در هر کاری بدون هدف‌گذاری مسئولان دولتی حرکت کنند و پیش بروند، کار به روزمرّه‌گی خواهد رسید؛ به نتیجه نمیرسد.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : حمایت از تولید ملی, مسئولان اقتصادی, مردم, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از تولید ملی, مسئولان اقتصادی, مردم, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از همه‌ی مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه‌ی آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله‌ی تقویت تولید داخلی کمک کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملّی مهندسی - 1393/11/06
عنوان فیش : اقتصاد مقاومتی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : اقتصاد مقاومتی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئولین مختلف، فعّالان اقتصادی، حتّی فعّالان سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرّر گفتهاند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمیافتد؛ هیچ اتّفاقی نمیافتد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1393/10/17
عنوان فیش : تحریم اقتصادی, وظیفه مسئولان, مسئولان اقتصادی, اقتصاد مقاومتی
کلیدواژه(ها) : تحریم اقتصادی, وظیفه مسئولان, مسئولان اقتصادی, اقتصاد مقاومتی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ازجملهى بزرگترین مسئولیّتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربهاى وارد نشود

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : طرح‌های اقتصادی, شتاب‌‌‌‌‌‌زدگی در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌ها, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : طرح‌های اقتصادی, شتاب‌‌‌‌‌‌زدگی در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌ها, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در طرحهاى اقتصادى مراقب باشیم شتاب‌زدگى گریبانگیر دولت نشود.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : بی ‏انضباطی اقتصادی, انضباط اقتصادی و مالی, بی‌‌‌‌‌‌حساب و کتابی در مسائل اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : بی ‏انضباطی اقتصادی, انضباط اقتصادی و مالی, بی‌‌‌‌‌‌حساب و کتابی در مسائل اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مسائل اقتصادى از بى‌حساب و کتابى خیلى باید ترسید. البته بى‌حساب و کتابى در همه جا بد است، اما در مسائل اقتصادى آثارش خیلى زود بروز میکند و گاهى اثرات سنگینى را میگذارد.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز - 1387/02/14
عنوان فیش : جهاد اقتصادی, عدالت, پیشرفت اقتصادی, رشد اقتصادی, رونق اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : جهاد اقتصادی, عدالت, پیشرفت اقتصادی, رشد اقتصادی, رونق اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فعالیت اقتصادی و كار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتما باید با شاخص و شاقول عدالت باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - 1385/11/30
عنوان فیش : سرمایه‌گذاری, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, استقلال اقتصادی, مسئولان اقتصادی, ایجاد ثروت در جامعه, ثروت ملی
کلیدواژه(ها) : سرمایه‌گذاری, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, حمایت از سرمایه ایرانی, استقلال اقتصادی, مسئولان اقتصادی, ایجاد ثروت در جامعه, ثروت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای اینكه بتوانیم كشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغنا و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‌ی آحاد فعال كشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - 1385/11/30
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایه‌گذاری, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا می‌توانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ كنند، چطور می‌توانند در یك تعاونی وارد شوند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - 1385/03/29
عنوان فیش : رشد اقتصادی, رونق اقتصادی, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی, بازاریابی جهانی
کلیدواژه(ها) : رشد اقتصادی, رونق اقتصادی, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی, بازاریابی جهانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بازاریابی جهانی، یکی از مهمترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1382/06/05
عنوان فیش : تولید, طرح‌های اقتصادی, رشد و توسعه اقتصادی, سیاست اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : تولید, طرح‌های اقتصادی, رشد و توسعه اقتصادی, سیاست اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌های کار اقتصادی، عمده‌ی تلاش را باید روی تولید برد. اساس مسأله، تولید است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما - 1381/11/15
عنوان فیش : بازاریابی جهانی, رشد اقتصادی, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : بازاریابی جهانی, رشد اقتصادی, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده در اساس با تجارت جهانی مخالف نیستم.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‌ - 1380/06/05
عنوان فیش : مسائل اقتصادی مردم, رونق اقتصادی, اصلاح وضعیت اقتصادی ایران, حل مشکلات اقتصادی مردم, مسئولان اقتصادی
کلیدواژه(ها) : مسائل اقتصادی مردم, رونق اقتصادی, اصلاح وضعیت اقتصادی ایران, حل مشکلات اقتصادی مردم, مسئولان اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اعتقاد من این است که بخشهای اقتصادی ما اگر می‌خواهند مردم متدیّن شوند، معاش مردم را تأمین کنند.