[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, انتخابات
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیّت ارتباط پیدا میکند، امّا به مشروعیّت و قانونیّت ارتباطی ندارد.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, مردم, حمایت از مسئولین, انتخابات
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, مردم, حمایت از مسئولین, انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت - 1387/06/02
عنوان فیش : قانون, قانون‌‌گرایی, انضباط قانونی, پایبندی به قانون اساسی, اهمیت به قانون, اصلاح قانون, قوه مجریه‏, هیئت دولت, رئیس جمهور
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌‌گرایی, انضباط قانونی, پایبندی به قانون اساسی, اهمیت به قانون, اصلاح قانون, قوه مجریه‏, هیئت دولت, رئیس جمهور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر قانون نقص و ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : نعمت الهی, خدمت, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, خدمت به مردم, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : نعمت الهی, خدمت, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, خدمت به مردم, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت به خودی خود نه نعمت است، نه نقمت؛ اگر برای خدا و برای خدمت شد، نعمت است؛ اگر برای دستاوردهای مادی و ارضای هوس‌های انسانی شد، می‌شود نقمت.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : عدالت, استقرار عدالت, هیئت دولت, رئیس جمهور
کلیدواژه(ها) : عدالت, استقرار عدالت, هیئت دولت, رئیس جمهور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
با استفاده از همه‌ى شیوه‌هاى عالمانه و با تدبیر مى‌توان عدالت را در جامعه مستقر کرد.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : حکومت‎ اسلامی, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عدالت, اجرای عدالت, نعمت الهی
کلیدواژه(ها) : حکومت‎ اسلامی, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عدالت, اجرای عدالت, نعمت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرتى که براى عدالت و حقیقت است، ارزشمند است؛ این نعمت خداست.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : خدمت به مردم, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عبادت
کلیدواژه(ها) : خدمت به مردم, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عبادت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت اگر با هدف خدمت به مردم باشد، عبادت است.

مربوط به :بیانات در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت هشتم - 1384/05/10
عنوان فیش : خدمت, خدمت به مردم, کارگزاران نظام, هیئت دولت, رئیس جمهور
کلیدواژه(ها) : خدمت, خدمت به مردم, کارگزاران نظام, هیئت دولت, رئیس جمهور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت، هدف نیست؛ وسیله‌یی است برای این‌که انسان بتواند به اهداف والا برسد. هر قدمی در راه خدمت، ما را به این اهداف نزدیک می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : رئیس جمهوری اسلامی ایران, تبلیغات دشمن, اختیارات رئیس جمهور, رئیس جمهور, توطئه تبلیغاتی
کلیدواژه(ها) : رئیس جمهوری اسلامی ایران, تبلیغات دشمن, اختیارات رئیس جمهور, رئیس جمهور, توطئه تبلیغاتی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رئیس جمهور در کشور ما نقش بسیار مهمی دارد؛ تبلیغات بیگانه می‌خواهد عکس این را نشان دهد. آنها دشمنانه حرف می‌زنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : رئیس جمهوری اسلامی ایران, رئیس جمهور, قوه مجریه‏, رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, حل مشکلات اقتصادی مردم
کلیدواژه(ها) : رئیس جمهوری اسلامی ایران, رئیس جمهور, قوه مجریه‏, رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, حل مشکلات اقتصادی مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رئیس جمهور یکی از مؤثرترین، و در دستگاه اجرایی مؤثرترین عنصر برای حل مسائل کشور است.