[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی - 1384/07/24
عنوان فیش : رژیم صهیونیستی, قدرتهای مادی عالم, قدرتهای سلطه ‏گر, بحران سازی
کلیدواژه(ها) : رژیم صهیونیستی, قدرتهای مادی عالم, قدرتهای سلطه ‏گر, بحران سازی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرتهای اقتصادی می‌توانند بحران ایجاد کنند. بحران‌آفرینی، جنگ‌آفرینی و ایجاد نظام‌های خشن و قسی‌القلب - مثل اسرائیل - کار اینهاست. باید اینها را به چالش کشید.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, بحران سازی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, بحران سازی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شرط بحران‌آفرینی امریکا از نظر خودشان این است که احتمال توفیق در آن زیاد باشد. اگر احتمال توفیق کم باشد، اقدام نخواهند کرد.