[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : دیپلماسی فعال, دیپلماسی موفق, سیاست خارجی
کلیدواژه(ها) : دیپلماسی فعال, دیپلماسی موفق, سیاست خارجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توان دیپلماسی خودمان را در سطح دنیا درست توزیع کنیم؛ یعنی سهم آسیا به تناسب وسعت و توانایی آسیا باید به آسیا داده بشود، سهم آفریقا و آمریکای لاتین همین‌جور.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجی
کلیدواژه(ها) : وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌ی دیپلماسی، کارآمدی، تحرّک بی‌وقفه، جهتدار بودن و حضور فعّال در معاهدات و مجموعه‌ها و هسته‌های منطقه‌ای و جهانی مورد نظر است.