[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : وصیت‌نامه امام خمینی, پیام امام خمینی, توصیه‌های امام خمینی, راهنمایی‌های امام خمینی
کلیدواژه(ها) : وصیت‌نامه امام خمینی, پیام امام خمینی, توصیه‌های امام خمینی, راهنمایی‌های امام خمینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز، شما جوانهایی که امام را ندیده‌اید مخاطب امامید، امام با شما حرف زده است، امام با شما صحبت کرده است. مراجعه کنید به مطالب امام.

مربوط به :بیانات ‌در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‌ - 1387/03/21
عنوان فیش : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), مردم, صدور انقلاب اسلامی, پیام امام خمینی, بیانات امام خمینی
کلیدواژه(ها) : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), مردم, صدور انقلاب اسلامی, پیام امام خمینی, بیانات امام خمینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن روزی که امام این فریاد رسا را بلند کرد، چنان این فریاد در اعماق دل ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان در موارد زیادی نفوذ کرد و طرفدار پیدا کرد که هیچ تبلیغی از طرف ما نمی‌توانست اینجور این پیام را به دنیا برساند؛ به دل‌ها منتقل کند.

مربوط به :بیانات در مراسم ششمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1374/03/14
عنوان فیش : معنویت‎گرایی, پیام امام خمینی
کلیدواژه(ها) : معنویت‎گرایی, پیام امام خمینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر جا كه نام و پیام امام نفوذ كرد، معنویت را در آن‌جا به همراه برد.