[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور - 1388/08/06
عنوان فیش : سیاست, کار سیاسی, حضور هوشمندانه سیاسی, فعالان سیاسی, شخصیتها و مسئولان سیاسی, افراد سیاسی
کلیدواژه(ها) : سیاست, کار سیاسی, حضور هوشمندانه سیاسی, فعالان سیاسی, شخصیتها و مسئولان سیاسی, افراد سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کسی که وارد عرصه‌ی سیاست میشود، باید مثل یک شطرنج‌باز ماهر هر حرکتی را که میکند، تا سه، چهار حرکت بعد از آن را هم پیش‌بینی کند.

مربوط به :بیانات در دیدار پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش‌آموزان - 1379/08/11
عنوان فیش : جناح‏‌های سیاسی, شخصیتها و مسئولان سیاسی
کلیدواژه(ها) : جناح‏‌های سیاسی, شخصیتها و مسئولان سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حرف امروز و حرف همیشه‌ی من به جناحها و شخصیتهای سیاسی در این كشور این است كه در مقابل دشمن به‌گونه‌ای نباشید كه او احساس كند از این طریق می‌تواند در دل انقلاب رخنه كند و نفوذ خودش را گسترش دهد.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران‌ - 1379/02/23
عنوان فیش : ارزش‌های انقلاب اسلامی, فعالان سیاسی, شخصیتها و مسئولان سیاسی
کلیدواژه(ها) : ارزش‌های انقلاب اسلامی, فعالان سیاسی, شخصیتها و مسئولان سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه‌ی كسانی كه در صحنه‌ی سیاسی كشور حضور دارند، به ارزشها و پایه‌های اساسی این انقلاب اعتماد كنند.