[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیست‌ و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1392/03/14
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی, اختیارات رئیس جمهور
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی, اختیارات رئیس جمهور
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
رئیس جمهور در كشور ما و طبق قانون اساسی ما، امكانات فوق‌العاده زیادی در اختیار دارد. رئیس جمهور امكاناتش در قانون اساسی، امكانات وسیعی است؛ رئیس جمهور بودجه‌ی كشور را در اختیار دارد، همه‌ی اركان اجرائی كشور را در اختیار دارد، ترتیب اجرای قوانین را در اختیار دارد، توانائی استفاده از همه‌ی افراد صاحبنظر را در سراسر كشور در اختیار دارد؛ رئیس جمهور در همه‌ی مسائل گوناگون دستش باز است. تنها محدودیتی كه برای رئیس جمهور در كشور ما وجود دارد، محدودیت قانون است؛ قانون فقط به او محدودیت میدهد، كه این هم محدودیت نیست؛ قانون، هدایت‌كننده است؛ محدودكننده نیست. قانون، راه را نشان میدهد كه چگونه حركت كنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : رئیس جمهوری اسلامی ایران, تبلیغات دشمن, اختیارات رئیس جمهور, رئیس جمهور, توطئه تبلیغاتی
کلیدواژه(ها) : رئیس جمهوری اسلامی ایران, تبلیغات دشمن, اختیارات رئیس جمهور, رئیس جمهور, توطئه تبلیغاتی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رئیس جمهور در کشور ما نقش بسیار مهمی دارد؛ تبلیغات بیگانه می‌خواهد عکس این را نشان دهد. آنها دشمنانه حرف می‌زنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : رئیس جمهوری اسلامی ایران, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, وظایف رئیس جمهور, اختیارات رئیس جمهور, خدمت به مردم, کارگزاران نظام, نهضت خدمت‌رسانی
کلیدواژه(ها) : رئیس جمهوری اسلامی ایران, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, وظایف رئیس جمهور, اختیارات رئیس جمهور, خدمت به مردم, کارگزاران نظام, نهضت خدمت‌رسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در میان مسؤولان کشور، هیچ مسؤولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه‌ی عظیم خدمتگزاری ندارد.