[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش - 1390/11/19
عنوان فیش : افتخارات تاریخی, عدم توقف, آفات اجتماعی
کلیدواژه(ها) : افتخارات تاریخی, عدم توقف, آفات اجتماعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از آفات اجتماعات و مجموعه‌ها و ملتها و گروه‌ها، متوقف ماندن در افتخارات گذشته است