[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1392/09/19
عنوان فیش : سیاست در دانشگاه
کلیدواژه(ها) : سیاست در دانشگاه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نباید دانشگاه را محلّ جَوَلان گرایشهای سیاسی‌ای كه بعضی‌شان مخالف با اصل نظامند یا مخالف با جهت‌گیری‌های نظامند بكنیم. این را باید حتماً مراقبت كنید و جلوی آن را بگیرید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : دانشجو, سیاست, سیاست در دانشگاه
کلیدواژه(ها) : دانشجو, سیاست, سیاست در دانشگاه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده طرفدار حرکت سیاسی دانشجویان هستم.

مربوط به :بیانات در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف‌ - 1378/09/01
عنوان فیش : دانشجو, جنبش دانشجویی, سیاسی شدن دانشگاه, سیاست در دانشگاه
کلیدواژه(ها) : دانشجو, جنبش دانشجویی, سیاسی شدن دانشگاه, سیاست در دانشگاه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر مجموعه‌های سیاسیِ قدرت طلبِ بدنیّتِ بددلِ بدسابقه، به طرف حرکت دانشجویی آمدند و خودشان را به آن چسباندند و بر آن دست گذاشتند، این آفت می‌شود .

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1372/08/12
عنوان فیش : دانشگاه‏, سیاست در دانشگاه
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, سیاست در دانشگاه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خدا لعنت کند آن دستهایی را که تلاش کرده‌اند و می‌کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1370/09/20
عنوان فیش : سیاست زدگی, سیاست در دانشگاه
کلیدواژه(ها) : سیاست زدگی, سیاست در دانشگاه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آگاهی سیاسی داشتن و بینش سیاسی پیدا کردن، یک مسأله است؛ اما در معرض سیاستبازیِ سیاستبازان قرار گرفتن، مسأله‌ی دیگری است.