[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه تهران - 1388/03/29
عنوان فیش :سوزاندن افراد فرقه داوودی؛ نمونه ای از نقض حقوق بشر در آمریکا
کلیدواژه(ها) : دیویدی‌ها, نقض حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, حقوق بشر در غرب, تاریخ دوران بعد از فروپاشی شوروی و سلطه آمریکا, توجه به حقوق بشر در جمهوری اسلامی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
آن چیزی كه در این بین[گفتارهای سران کشورهای دیگر در مورد انتخابات 88] از همه بدتر و زشت‌تر به چشم من آمد، این حرفهائی بود كه به عنوان دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم، از زبان این دولتمردان آمریكائی صادر شد كه: ما از اینكه با مردم چنین رفتار بشود، مخالفیم؛ ما نگرانیم! شما نگران مردمید؟! شما چیزی به نام حقوق انسان را اصلاً قبول دارید؟! افغانستان را كی به خاك و خون كشید و هنوز هم دارد میكشد؟ عراق را كی زیر چكمه‌ی نظامیان خودش تحقیر كرد؟ در فلسطین چه كسی به دولت صهیونیست ظالم این همه كمك سیاسی و مادی كرد؟ در خود آمریكا - انسان واقعاً تعجب میكند - در زمان دولت همین حزب دمكرات، در زمان ریاست جمهوری شوهر همین بانوئی كه حالا اظهار نظر میكند، هشتاد و چند نفر از وابستگان فرقه‌ی داوودی را زنده زنده در آتش سوزاندند. این كه دیگر جای انكار نیست. همین حضرات، همین دمكراتها این كار را كردند. فرقه‌ی داوودی‌ها به قول خودشان دیویدی‌ها - به دلیلی مورد غضب دولت آمریكا قرار گرفتند و به منزلی رفتند و در آنجا متحصن شدند. هر چه كردند، بیرون نیامدند. اینها خانه را آتش زدند و هشتاد تا مرد، زن، بچه تو این خانه، زنده زنده سوختند. شما حقوق بشر میفهمید یعنی چه؟! به نظر من این مسئولان و سیاستمداران اروپائی و آمریكائی قدری بایستی شرم و حیا را هم برای خودشان وظیفه بدانند. جمهوری اسلامی، پرچم‌دار حقوق انسان است. دفاع ما از مردم مظلوم در فلسطین، در لبنان، در عراق، در افغانستان، در هر نقطه‌ای كه مردم مظلوم واقع شدند، نشانه‌ی همین است. نشانه‌ی این است كه پرچم حقوق بشر به وسیله‌ی اعتقاد به اسلام، ایمان به اسلام در این كشور برافراشته شده است. ما احتیاج نداریم كه برای حقوق بشر كسی ما را نصیحت كند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, حقوق بشر, نقض حقوق بشر, حقوق بشر در آمریکا
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, حقوق بشر, نقض حقوق بشر, حقوق بشر در آمریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی را نمی‌شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
(در حال حاضر)پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگترین ناقض حقوق بشرند!

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌‌ - 1381/09/01
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, استکبار, استعمار, حقوق بشر, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, استکبار, استعمار, حقوق بشر, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هدفهای امریکا کاملاً استعماری، استکباری، زیاده‌طلبانه، ضدّ حقوق بشر و ضدّ حقوق ملتهاست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1381/06/24
عنوان فیش :همکاری آمریکا با رژیم پهلوی در سرکوب و شکنجه ملت
کلیدواژه(ها) : همکاری دستگاه‌ اطلاعاتی امریکا و رژیم پهلوی, حقوق بشر, نقض حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, آزادی, تاریخ بر سر کار آمدن و حکمرانی محمدرضا پهلوی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
دنیای جذّابی را كه غربیها تصویر می‌كنند - كه در آن، حقوق بشر و آزادی و رأی وجود دارد - ما در طول دوران پهلوی در زندگی خود دیدیم. معنای دمكراسی و حقوق بشرِ آن روز را فهمیدیم. خود امریكاییها، برای ایجاد وحشتگاه‌های ساواك و شكنجه‌گاه‌ها و ابزارهای شكنجه و روشهای شكار جوانان مردم و سركوب ملت، با رژیم پهلوی همكاری كردند! این آن لیبرال دمكراسی‌ای است كه امروز به مردم دنیا وعده می‌دهند و رادیوهایشان تبلیغ می‌كند كه بشتابید به سوی این؛ ای ملتهای جهان سوم! از جمله این را به ما می‌گویند. ما این را در زندگیِ خود آزمایش و تجربه كرده‌ایم؛ برای ما ندیده نیست. ما حكومت سیاه دیكتاتوری پهلوی را كه از پنجه‌هایش خون می‌ریخت و از سر و پایش فساد می‌تراوید و در زیر سایه‌ی امریكا و با كمك امریكا و با تكیه به آن كشور، همه‌ی این جنایتها را می‌كرد، از نزدیك لمس كرده‌ایم؛ این قضایا برای ما ندیده نیست. حقوق بشر امریكایی را این‌جا دیده‌ایم - گوشه‌ی زندانها و در شكنجه‌گاه‌ها - و با گوشت و پوستمان آن را لمس كرده‌ایم. مگر ملت ایران این چیزها را فراموش می‌كند؟

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز شما می‌بینید همان كسانی كه دم از صلح و حقوق بشر می‌زنند، بیشترین ضربه‌ها را به صلح و حقوق بشر وارد می‌كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا - 1376/02/17
عنوان فیش : حقوق بشر, استکبار, ایالات متحده امریکا, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, استکبار, ایالات متحده امریکا, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بزرگترین پشتوانه‌ی نقض حقوق بشر در هر جای دنیا كه مشاهده شود، همین دولتهای مستكبر - امثال امریكا – هستند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1376/02/10
عنوان فیش : حقوق بشر, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دولتهای اروپایی، بیشترین نقض حقوق بشر را در طول این یک قرن اخیر انجام داده‌اند. صد سال، و اگر کسی قبل از صد سال را هم پیش برود، همین است.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستاران - 1371/08/13
عنوان فیش : حقوق بشر, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حقوق بشر را کسی نقض می کند که از اسرائیل غاصب حمایت می کند. آیا آنچه که امروز در فلسطین می گذرد، بزرگترین نمونه ی نقض حقوق بشر نیست!؟