[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان سراسر کشور - 1385/02/12
عنوان فیش : آموزش و پرورش, عدالت, اجرای عدالت, استقرار عدالت, مسئولین تربیتی کشور, وزارت آموزش و پرورش
کلیدواژه(ها) : آموزش و پرورش, عدالت, اجرای عدالت, استقرار عدالت, مسئولین تربیتی کشور, وزارت آموزش و پرورش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ما در مدیریت آموزش و پرورش به مسئله‌ی عدالت توجه کنیم، نتیجه این خواهد شد که در آینده‌ی کشور، عدالت نسبی بین قشرها و مناطق کشور برقرار خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از معلمان استان کرمان - 1384/02/12
عنوان فیش : تربیت دینی, مسئولین تربیتی کشور, تربیت کودکان, تربیت جوانان, معلمان, سازندگی کشور
کلیدواژه(ها) : تربیت دینی, مسئولین تربیتی کشور, تربیت کودکان, تربیت جوانان, معلمان, سازندگی کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بچه‌ها را متدین بار بیاورید. متدین بار آوردنِ بچه‌ها همان چیزی است که می‌تواند آینده‌ی این کشور را آباد کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1381/04/26
عنوان فیش : معاونت پرورشی, مسئولین تربیتی کشور
کلیدواژه(ها) : معاونت پرورشی, مسئولین تربیتی کشور
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امور تربیتیها که از اوّل انقلاب مطرح بود و بنده هم به وزیر محترم سفارش کردم و حالا هم عرض می‌کنم، باید جدّی گرفته شود. خدا رحمت کند شهید «رجایی» و شهید «باهنر» را که عالمانه این بخش را فعّال کردند.