[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا - 1396/02/29
عنوان فیش : انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات شوراهای شهر و روستا مهم است، زیرا کسانی انتخاب میشوند که خدمات شهری و روستایی را -یعنی مسائل روزمرّه‌ی مردم را- در اختیار دارند.

مربوط به :بیانات در گفت‌وگو با خبرنگاران صداوسیما پس از شرکت در انتخابات - 1392/03/24
عنوان فیش : انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من به ۳۱ نفر برای شورای شهر رأی دادم. البتّه بعضی از این حضرات را از نزدیك می‌شناختم، بعضی را هم نمی‌شناختم، لكن اعتماد كردم به همین فهرستهایی كه پیشنهاد میكنند و میدهند؛ یكی از آنها را ما گرفتیم و به اعتماد آنها، بقیّه‌ی كسانی را كه نمی‌شناختیم نامشان را نوشتیم.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان سمنان - 1385/08/17
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات شوراها از این جهت مهم است كه كار روزمره‌ی مردم و زندگی شهر و روستایی مردم، متوقف به این انتخابات است.

مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 1381/12/06
عنوان فیش : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
کلیدواژه(ها) : شوراهای اسلامی شهر و روستا, انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شوراها را محل تسویه حساب حزبی و جناحی و باندی قرار ندهید؛ بگذارید شوراها برای مردم کار کنند.