[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : صداقت, صداقت در سیاست, گزارش پیشرفت کشور به مردم
کلیدواژه(ها) : صداقت, صداقت در سیاست, گزارش پیشرفت کشور به مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
لحن صادقانه و لحن حاکی از واقع‌نگری و واقع‌گرایی، مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان سمنان - 1385/08/17
عنوان فیش : مردم, دستاوردهای ملت ایران, صداقت, صداقت در سیاست
کلیدواژه(ها) : مردم, دستاوردهای ملت ایران, صداقت, صداقت در سیاست
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما [ملت ایران] با عمل خودتان، عنصر دین، ایمان، عدالت و صدق را در معادلات جهانى وارد کردید، در حالى که صداقت و راستگویى در معادلات سیاسى دنیا گمشده است.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1382/11/24
عنوان فیش :فقط آنچه می‌توانید انجام دهید به مردم بگویید!
کلیدواژه(ها) : صداقت در سیاست
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من از نامزدهای انتخاباتی خواهش می‌کنم در تبلیغات، حرفهای واقعی بزنند و کارهایی که می‌توانند انجام دهند و آنچه واقعاً عقیده‌شان هست، آن را به مردم بگویند. مردم را آزاد بگذارند تا هرکس را خواستند، انتخاب کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : تقوای سیاسی, سیاست, صداقت در سیاست
کلیدواژه(ها) : تقوای سیاسی, سیاست, صداقت در سیاست
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تقوای سیاسی؛ یعنی هر کس که در کار سیاست است، سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد کند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : تقوای سیاسی, سیاست, صداقت در سیاست
کلیدواژه(ها) : تقوای سیاسی, سیاست, صداقت در سیاست
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تقوای سیاسی، یعنی انسان در میدان سیاست، صادقانه عمل کند.