[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1388/07/02
عنوان فیش : سلاح ارتباطات رسانه‌‌ای, سلاح تبلیغات, مؤثرترین سلاح بین‌‌المللی
کلیدواژه(ها) : سلاح ارتباطات رسانه‌‌ای, سلاح تبلیغات, مؤثرترین سلاح بین‌‌المللی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات و سلاح ارتباطات رسانه‌ای است.