[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : آزادی, دین, مدنیت و شهروندی
کلیدواژه(ها) : آزادی, دین, مدنیت و شهروندی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اعتقاد ما به آزادی و تأمین حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی هم، ریشه‌دار و دارای مبنای دینی است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان‌ - 1380/06/15
عنوان فیش : مدنیت و شهروندی, مخالفان نظام, برخورد با مخالفان
کلیدواژه(ها) : مدنیت و شهروندی, مخالفان نظام, برخورد با مخالفان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مجموع، بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظامند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست.

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی - 1377/12/04
عنوان فیش : جامعه مدنی نبوی, مدنیت و شهروندی
کلیدواژه(ها) : جامعه مدنی نبوی, مدنیت و شهروندی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جامعه‌ی مدنی به معنای جامعه‌ی مردم‌سالار، جامعه‌ای است كه در آن مقررات و قانون حاكم است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرج‌ - 1376/07/24
عنوان فیش : احساس مسئولیت, مدنیت و شهروندی
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, مدنیت و شهروندی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در شمار امتیازات درجه‌ی اول هر شهری این است كه مردم آن شهر چقدر نسبت به سرنوشت خود، كشور خود، انقلاب خود، نظام انقلابی خود، احساس مسئولیت می‌كنند و در شمار ملت عظیم ایران، به وظایفی كه برای سربلندی ملت و پیشرفت كشور بر عهده‌ی همه است، عمل می‌كنند.