[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث‌ - 1380/07/23
عنوان فیش : مردم, صلح عادلانه, جنگ
کلیدواژه(ها) : مردم, صلح عادلانه, جنگ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای یک ملت، صلحِ تحمیلی و غیرعادلانه، از جنگ هم بدتر است.