[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی - 1390/11/14
عنوان فیش : شعارهای سیاسی, شعارهای ملت ایران, شعارهای انقلاب اسلامی, اهداف نظام جمهوری اسلامی, اهداف انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : شعارهای سیاسی, شعارهای ملت ایران, شعارهای انقلاب اسلامی, اهداف نظام جمهوری اسلامی, اهداف انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شعارها مثل انگشت اشاره‌ای هستند که به هدفها اشاره میکنند، هدفها را ترسیم میکنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : انحراف, ایستادگی مقابل انحراف, شعارهای سیاسی, شعارهای ملت ایران
کلیدواژه(ها) : انحراف, ایستادگی مقابل انحراف, شعارهای سیاسی, شعارهای ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید از شعارهای انحرافی پرهیز شود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09
عنوان فیش : مردم, کارگزاران نظام, شعارهای سیاسی
کلیدواژه(ها) : مردم, کارگزاران نظام, شعارهای سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر یک ملت یا مسؤولان آن، چگونگی برخورد با شعارها را درست ندانند، به خسارتهای بزرگی دچار خواهند شد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09
عنوان فیش : عمل, شعارهای سیاسی, حفظ شعارهای انقلاب
کلیدواژه(ها) : عمل, شعارهای سیاسی, حفظ شعارهای انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شعار، مثل عَلَم، راهنما و نشانه است. عملِ بدون شعار هم، مثل شعارِ بدون عمل است.