[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم نظامی مشترک یگان‌های نیروهای مسلح استان فارس - 1387/02/12
عنوان فیش : سیاست, سیاست سازان جهانی, بی‌تقوایی
کلیدواژه(ها) : سیاست, سیاست سازان جهانی, بی‌تقوایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیای سیاست جهانی، دنیای بی‌ تقوائی است.