[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1378/08/22
عنوان فیش : معنویت‎گرایی, دلبستگی‌های معنوی
کلیدواژه(ها) : معنویت‎گرایی, دلبستگی‌های معنوی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انگیزه‌ی دینی، توجه به دین، توجه به معنویت، بخصوص توجه به آن بخش مشترك و خالص دین - یعنی آن جنبه‌ی معنوی و دلدادگی به معنویت - دنیا را پر كرده است و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.