[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : افکار عمومی, خیانت به افکار عمومی
کلیدواژه(ها) : افکار عمومی, خیانت به افکار عمومی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
افکار عمومی را می‌شود برای مدت کوتاهی از خود بی‌خود کرد؛ اما نمی‌شود به‌کلّی و برای بلند مدّت منحرف نمود.