[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی - 1395/05/25
عنوان فیش : سیدمحمود طالقانی, اعتقاد به امام خمینی, حقانیت امام خمینی
کلیدواژه(ها) : سیدمحمود طالقانی, اعتقاد به امام خمینی, حقانیت امام خمینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آقای طالقانی به بنده گفتند که آقای خمینی گاهی یک حرفهایی میزند که به نظر آدم نشدنی می‌آید، بعد می‌بینیم واقعاً شد، ایشان به یک‌جایی متّصل است!