[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1383/07/05
عنوان فیش : تمدن اسلامی, شکوفایی علم در تمدن اسلامی, حرکت علمی شیعه
کلیدواژه(ها) : تمدن اسلامی, شکوفایی علم در تمدن اسلامی, حرکت علمی شیعه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تمدن اسلامی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسلام شروع شد، به وجود آمد.