[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی - 1395/09/27
عنوان فیش : حکومت‎ اسلامی, امکانات بزرگ نظام اسلامی, معارضه با نظام اسلامی, دشمنی استکبار با انقلاب و نظام اسلامی, مخالفت با نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : حکومت‎ اسلامی, امکانات بزرگ نظام اسلامی, معارضه با نظام اسلامی, دشمنی استکبار با انقلاب و نظام اسلامی, مخالفت با نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن اسلامی که دولت، ارتش، دستگاه سیاسی، اموال و یک ملّت بزرگ و مجاهد ندارد، فرق میکند با آن اسلامی که همه‌ی اینها را دارد. جمهوری اسلامی سرزمین وسیع، ملّت مجاهد، مردم جوان، پرانگیزه، مؤمن، معادن سرشار، استعداد برتر از متوسّط دنیا و حرکت به سمت علم و پیشرفت [دارد]. البتّه چنین ایرانی برای دشمنان مایه‌ی خطر است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : امکانات بزرگ نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : امکانات بزرگ نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما آماج حملات زیادی هستیم؛ خوشبختانه خدای متعال به ما قدرت و توانایی داده؛ نیروی انسانی، کشور بابرکت و بزرگ، جمعیّت زیاد، نسل جوان بااستعداد و بینا و متحرّکی داریم؛ اینها امکانات ما است؛ خیلی امکانات باعظمتی است؛ اینها را باید به کار بگیریم.