[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : شکست, اعتماد به نفس جبهه حق, شکست و انهزام در جبهه‌‌‌‌‌‌ی حق
کلیدواژه(ها) : شکست, اعتماد به نفس جبهه حق, شکست و انهزام در جبهه‌‌‌‌‌‌ی حق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شكست و انهزام در جبهه‌ی حق معنی ندارد.