[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم - 1391/03/24
عنوان فیش : مجلس شورای اسلامی, استقلال مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : مجلس شورای اسلامی, استقلال مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده به استقلال مجلس خیلی اهمیت میدهم و معتقدم واقعاً مجلسِ مستقل یكی از نعم بزرگ است.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم - 1391/03/24
عنوان فیش : استقلال مجلس شورای اسلامی, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : استقلال مجلس شورای اسلامی, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بعضی تصور میكنند، بعضی هم این را هی توی رسانه‌ها مطرح میكنند؛ خیال میكنند مظهر استقلال مجلس از دولت، پریدن به دولت است.