[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان همدان‌ - 1383/04/15
عنوان فیش : بدیع‏‌الزمان همدانی
کلیدواژه(ها) : بدیع‏‌الزمان همدانی
نوع(ها) : كتاب

متن فیش :
گذشته‏ی علمی این شهر جزو نمونه‏های کم‏نظیر در میان شهرهای کشور ماست. از این شهر تعداد بی‏شماری دانشمند برخاسته‏اند - چه فقیه، چه فیلسوف، چه عارف، چه ادیب، چه ریاضیدان، چه اخترشناس، چه طبیب، چه هنرمند، چه شاعر، چه خطاط، چه سیاستمدار، چه مورخ - این تعداد متنوع از شخصیتها و چهره‏های علمی، کم‏نظیر است. نامهای معروفی که به نام همدان شناخته شده‏اند، کم نیستند؛ از قبیل عین‏القضات همدانی، بدیع‏الزمان همدانی، رشیدالدین فضل‏اللَّه همدانی، باباطاهر عریان و شخصیتهای بسیار دیگر؛ که اگر کسی بخواهد فهرست این نامها را بخواند، شاید یک ساعت به طول بینجامد.