[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :‌‌‌بیانات در دیدار شورای مرکزی و کمیته‌‌های علمی همایش صدمین سالگرد مشروطیت - 1385/02/09
عنوان فیش : ناظم الاسلام کرمانی
کلیدواژه(ها) : ناظم الاسلام کرمانی
نوع(ها) : كتاب

متن فیش :
حقیقت این است که ما هنوز از مشروطیت یک تاریخ کامل جامعی نداریم؛ این در حالی است که نوشته‌های مربوط به مشروطیت از قبیل همان نوشته‌ی ناظم‌الاسلام یا بقیه‌ی چیزهایی که از آن زمان نوشته شده، در اختیار مردم است؛ دارند می‌خوانند و برداشتهایی از قضیه‌ی مشروطیت می‌کنند که این برداشتها غالباً هم صحیح نیست.