[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان‌ - 1389/07/14
عنوان فیش : حرکت علمی ایران, علم و دین, تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی, پیشرفت, فضائل اخلاقی, معنویت‎گرایی
کلیدواژه(ها) : حرکت علمی ایران, علم و دین, تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی, پیشرفت, فضائل اخلاقی, معنویت‎گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم را برای خدمت، برای معنویت، برای پیشرفت فضائل انسانی، برای دفاع حقیقی از حقوق انسان باید فرا بگیریم.

مربوط به :بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران‌ - 1388/11/13
عنوان فیش : عدالت, استقرار عدالت, رستگاری انسان, پیشرفت, اقتدار علمی, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش
کلیدواژه(ها) : عدالت, استقرار عدالت, رستگاری انسان, پیشرفت, اقتدار علمی, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما علم را برای سعادت بشر، برای رشد وشکوفائی بشر، برای استقرار عدالت و آرزوهای قدیمی بشر میخواهیم.

مربوط به :بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران‌ - 1388/11/13
عنوان فیش : سوء‌استفاده غرب از علم, تولید علم, جهاد علمی, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, پیشرفت علمی غربی, پرچمداران علم در اروپا
کلیدواژه(ها) : سوء‌استفاده غرب از علم, تولید علم, جهاد علمی, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, پیشرفت علمی غربی, پرچمداران علم در اروپا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز علم در خدمت ظالم‌ترین انسانها و ظالم‌ترین جوامع است؛ باید از این حالت خارج شود.

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی - 1387/06/05
عنوان فیش :توجه اسلام به یادگیری دانش از دیگران
کلیدواژه(ها) : علم‌آموزی
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
اینی که پیغمبر میفرماید: «اطلبوا العلم و لو بالصّین»(1) نمیخواهد بگوید بروید فلسفه یا فقه را از چین یاد بگیرید؛ بروید دانش را - هر دانشی؛ علم و آنچه که بر علم مترتب میشود یعنی فناوری و توانائیهای فراوان سرپنجه‌ی بشری - یاد بگیرید؛ اینها چیزهای لازمی است.
1 )
منية المريد، شهید ثانی، ص 103 ؛
مشكاة الأنوار فی غرر الأخبار، علی بن حسن طبرسی، ص 135؛
عوالی اللئالی ، ابن ابی جمهور احسائی، ج ‏4، ص 70 ؛
بحار الأنوار ، علامه مجلسی، ج ‏1، ص 177 ؛

اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏ وَ لَوْ بِالصِّينِ‏.
ترجمه :
دانش را بجوئيد اگر چه در چين باشد.


مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان - 1386/06/12
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, نیازهای کشور
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, نیازهای کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم‌، پیشرفت‌ علمی و فراگیری، نیاز اول كشور ماست.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها - 1385/07/13
عنوان فیش : حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, دانشگاهیان, اساتید دانشگاه
کلیدواژه(ها) : حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, دانشگاهیان, اساتید دانشگاه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما از شاگردی کردنِ پیش کسی که بلد است، ننگمان نمیآید؛ ولی میگوییم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شاگرد بمانیم.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت - 1385/06/06
عنوان فیش : تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, آرمانخواهی, حرکت به سمت هدف
کلیدواژه(ها) : تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, آرمانخواهی, حرکت به سمت هدف
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جامعه، بدون علم نخواهد توانست آرمانهای خودش را بالا بیاورد.

مربوط به :بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1385/03/14
عنوان فیش : اقتدار ملی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم را - که مایه‌ی اقتدار ملّی است - همه جدّی بگیرند و دنبال کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1385/01/01
عنوان فیش : تولید علم, جهاد علمی, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : تولید علم, جهاد علمی, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجاهد فی سبیل‌اللَّه تولید کننده است؛ باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم را بایستی در حدّ اعلا دنبال کنید.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : علم‌آموزی, تکریم علم, تحصیل علم و دانش
کلیدواژه(ها) : علم‌آموزی, تکریم علم, تحصیل علم و دانش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم یک امر مقدس است.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی, تکریم علم
کلیدواژه(ها) : تحصیل علم و دانش, علم‌آموزی, تکریم علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنبال علم رفتن دارای قدسیت است.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : دانشگاه اسلامی, علم‌آموزی
کلیدواژه(ها) : دانشگاه اسلامی, علم‌آموزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دانشگاه اسلامی از لحاظ ایمان، انگیزه، شور مقدس، رفتار اسلامی و علم‌آموزی مؤمنانه، اینها شرط دانشگاه اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان - 1384/02/19
عنوان فیش : علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما علم را از همه کس می‌گیریم؛ حرفی نداریم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, علم‌آموزی, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, علم‌آموزی, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز باید توجه كنیم كه علم همچنان‌كه در یك فرد عزت‌نفس و اعتماد به نفس می‌آفریند، در یك ملت هم عینا همین كار را می‌كند.

مربوط به :‌بیانات در دانشگاه افسری امام علی(ع) - 1383/10/02
عنوان فیش : جوان, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظامی
کلیدواژه(ها) : جوان, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اولین کار شما جوانان، فراگیری آموزشها و بالا بردن سطح دانایی‌هاست. با دانایی است که یک انسان، یک جامعه و یک کشور توانایی به‌دست می‌آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1383/07/05
عنوان فیش : تزکیه نفس, تربیت نیروی انسانی, علم‌آموزی, آموزش و پرورش
کلیدواژه(ها) : تزکیه نفس, تربیت نیروی انسانی, علم‌آموزی, آموزش و پرورش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تعلیم و تزکیه با یکدیگر است؛ این دو را از هم جدا نکنید.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان همدان - 1383/04/17
عنوان فیش : تقلیدگرایی, تقلید فرهنگی, عرصه علم, علم‌آموزی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : تقلیدگرایی, تقلید فرهنگی, عرصه علم, علم‌آموزی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شاگردی كردن در علم، به معنای تقلید كردن در فرهنگ نیست؛ این نكته‌ی بسیار مهمی است.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : تمدن, تمدن اسلامی, تمدن‌سازی نوین اسلامی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, عرصه علم
کلیدواژه(ها) : تمدن, تمدن اسلامی, تمدن‌سازی نوین اسلامی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, عرصه علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون شک علم پایه‌ی تمدّن است؛ اما شرط کافی برای یک مدنیّتِ درست نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1381/04/26
عنوان فیش : وزارت آموزش و پرورش‏, آموزش و پرورش, معلمان, علم‌آموزی
کلیدواژه(ها) : وزارت آموزش و پرورش‏, آموزش و پرورش, معلمان, علم‌آموزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تعلیم باید طوری باشد كه ذهن را بسازد، مغز را فعال كند و در درجه‌ی اول، شوق به دانستن را در دل متعلم ایجاد نماید.

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران‌ - 1377/02/22
عنوان فیش :ارزش حقیقی داشتن علم ، ویژگی دانشگاه اسلامی
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, علم‌آموزی
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
لطفاً ویژگیهای دانشگاه اسلامی را که مدّ نظر حضرت‌عالی است، بیشتر تشریح فرمایید.
من در این زمینه، چند سخنرانی کرده‌ام و این‌طور هم نیست که حالا بشود در دو کلمه گفت. من به طور خلاصه دانشگاه اسلامی را دانشگاهی می‌دانم که در آن، علم یک ارزش حقیقی است. آدم علم را برای گرده‌ی نانی که از آن طریق می‌شود به دست آورد، تحصیل نمی‌کند. ببینید، نبیّ‌اکرم می‌فرمایند: «اطلبوا العلم ولو بالصّین».(1) یعنی با شرایط آن روز، اگر لازم است از حجاز به چین بروید تا علم به دست بیاورید، بروید. آن روز برای چقدر پول و چقدر درآمد ممکن بود یک نفر سوار شتر یا سوار کشتی شود و به چین برود؟! مگر امکان دارد چنین تلاشی در مقابل درآمد مادّی باشد؟! این معنایش آن است که علم ارزش است. این در دانشگاه اسلامی باید باشد.

شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن را برای خدا و با نیّت خالص دنبال کنید. ضمناً عزیزان من! باید به تهذیب نفس بپردازید و بنیانهای اخلاقی را در خودتان تقویت کنید. برای یک کشور، عالم و محقّق و پژوهشگر و نابغه، ثروت خیلی بزرگی است؛ اما به شرط این‌که در او بنیانهای اخلاقی استوار باشد؛ وجدان اخلاقی زنده باشد، والّا آن علم به درد نمی‌خورد.
1 )
منية المريد، شهید ثانی، ص 103 ؛
مشكاة الأنوار فی غرر الأخبار، علی بن حسن طبرسی، ص 135؛
عوالی اللئالی ، ابن ابی جمهور احسائی، ج ‏4، ص 70 ؛
بحار الأنوار ، علامه مجلسی، ج ‏1، ص 177 ؛

اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏ وَ لَوْ بِالصِّينِ‏.
ترجمه :
دانش را بجوئيد اگر چه در چين باشد.


مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1374/02/13
عنوان فیش : عبادت, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش
کلیدواژه(ها) : عبادت, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پراکندن علم و فراهم کردن کار هم مثلِ نماز و خواندن قرآن، عبادت است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1374/02/13
عنوان فیش :وابستگی دنیا و آخرت هر امتی به علم و کار
کلیدواژه(ها) : کار, علم‌آموزی
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
شاید در بین روزهایى که در جمهورى اسلامى نام و عنوانى پیدا کرده است، هیچ روزى مثل این روز [12 اردیبهشت]نباشد؛ چون دو عنوان خیلى مهم، حسّاس، کارآمد و خیلى عزیز، با هم در این روز مجتمع شده است. یکى عنوان علم و دیگرى عنوان کار است. هم روز علم است و هم روز کار. واقعاً هم اگر درست نگاه کنیم، دنیا و آخرتِ هر امّت، جمعیّت و همچنین هر فردى، به این دو چیز بستگى دارد. هر کدام بدون دیگرى، خاصیت کامل خود را ندارد. علم بى‌کار، همان علم بى‌عمل است. «العالم بلاعمل، کالشجّر بلا ثمر.»(1) درختى روییده است؛ مظهر قدرت الهى است؛ امّا میوه ندارد. از آن طرف هم «المتعبِّد بلا علم کحمار الطاحونة.»(2) وقتى کسى بدون علم کار کند، اگر چه آن کار عبادت خدا باشد، باز هم فایده‌اى ندارد. مثل حرکت دَوَرانى: کسى بدون پیشرفت، دور خودش چرخ مى‌خورد.
1 )
غررالحكم ،الآمدی ،  ص  152

علم بلا عمل كشجر بلا ثمر
ترجمه :
علم بدون عمل مانند درخت بى ميوه است

2 )
غررالحكم ،الآمدی ،  ص  41

المتعبد بغير علم كحمار الطاحونة يدور و لا يبرح من مكان
ترجمه :
عبادت کننده بدون علم چونان خر آسياب است كه همچنان به دور خود مي چرخد و راه به جايي نمي برد .


مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان سپاه - 1369/06/29
عنوان فیش :تأثیر سیره پیامبر(ص) در مبارزه با بیسوادی در تمدن اسلامی
کلیدواژه(ها) : تاریخ عصر بعثت و دوران حیات و حکومت پیامبر(صلی الل, علم‌آموزی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
آن وقتی که در دنیا خبری از علم و سواد و درس و مشق و نشانه‌های تعلیم و تعلم وجود نداشت، اسلام و قرآن ما با «اقرأ» شروع کرد و به قلم و نوشته سوگند خورد و اسیر جنگی را در مقابل یاد دادن چند کلمه آزاد کرد. این، متعلق به چهارده قرن پیش است. همان کارهای اسلام و نبیّ‌مکرم ما(صلّی‌اللَّه‌علیه‌واله‌وسلّم) موجب شد که جامعه‌ی امّیِ عرب (امّی، یعنی بی‌سواد؛ «هوالّذی بعث فی‌الامّیّین») در زمانی که اروپای امروز هیچ خبری از علم و دانش نداشتند، دارنده‌ی بزرگترین دانشگاهها و بزرگترین دانشمندان و فارابی‌ها و ابن‌سیناها و محمّدبن زکریاها و ابوریحان‌ها و دیگران و دیگران شود. یعنی در صدر اسلام، مبارزه‌ی با بی‌سوادی و تحریص و تحریض به علم و دانش، جامعه‌ی اسلامی را حدود هفت، هشت قرن از همه‌ی دنیای متمدنِ آن روز جلوتر برد. البته بعد ما رجعت کردیم، مسلمانان تنبلی کردند و کار ما به این‌جا رسید؛ ولی حالا می‌توانیم دوباره شروع کنیم. دوباره انقلاب شد، دوباره اسلام سر کار آمد و حالا دیگر بی‌سوادی معنی ندارد.

مربوط به :پیام به‌مناسبت برگزاری سمینار هفته وحدت حوزه و دانشگاه - 1360/09/27
عنوان فیش : جهتگیری حرکت علمی, علم‌آموزی
کلیدواژه(ها) : جهتگیری حرکت علمی, علم‌آموزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نظریه «علم برای علم» افسانه‌ی كهنه‌ای است كه بخصوص در یك جامعه‌ی انقلابی پذیرفتنی نیست. علم اگر برای انسان، برای آرمانهای انسانی، برای بشریت كه غایت آن، رسیدن به خدا است باشد، معنی پیدا میكند.