[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1385/10/08
عنوان فیش : غرب, ایالات متحده امریکا, استکبار, ضد ارزش
کلیدواژه(ها) : غرب, ایالات متحده امریکا, استکبار, ضد ارزش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
غرب بویژه پس از سردمداری آمریکا، با ستمهای آشکار و رفتارهای بی منطق و استکبار و غرور بی حد و حصر، در جهان اسلام به یک ضدّ ارزش تبدیل شده است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1374/01/03
عنوان فیش : اسلام, فرهنگ, قرآن, شیطان, ضد ارزش
کلیدواژه(ها) : اسلام, فرهنگ, قرآن, شیطان, ضد ارزش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از نظر شرع مقدّس اسلام و فرهنگ قرآنی، مظهر همه‌ی ضدّ ارزشها و بدیها، چیزی است که قرآن اسمش را «شیطان» گذاشته است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1374/01/03
عنوان فیش : ضد ارزش
کلیدواژه(ها) : ضد ارزش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هم در ادیان و هم در فرهنگهاى دنیایى، امور و صفاتى داریم که ضد ارزش است و اگر کسى بخواهد خود را به هدف دین برساند، باید از آنها دورى کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1374/01/03
عنوان فیش : ضد ارزش, مبارزه با منکرات
کلیدواژه(ها) : ضد ارزش, مبارزه با منکرات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم، گروهها و اجتماعات، باید از ضد ارزشها اجتناب کنند. همه جا، چیزهایى هست که از نظر دین، مکتب یا آن تمدن یا فرهنگ خاص، مطرود و منفى است که باید کنار گذاشته شود.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران - 1369/05/01
عنوان فیش : نظام سلطه, ضد ارزش, ضد ارزش, قدرتهای سلطه ‏گر
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, ضد ارزش, ضد ارزش, قدرتهای سلطه ‏گر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تردید در مبارزه‌ی با قدرتهای ستمگر و سلطه‌گر و ظالم، ضد ارزش است.