[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان استان فارس - 1387/02/12
عنوان فیش : مدرسه, تربیت اسلامی, ارزش معلم, معلمان, معلمان, تربیت کودکان, تربیت جوانان
کلیدواژه(ها) : مدرسه, تربیت اسلامی, ارزش معلم, معلمان, معلمان, تربیت کودکان, تربیت جوانان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما معلمان از این مسئله غفلت نکنید که تربیت کردن هم جزو کار شماست؛ و چه بهتر که با نفوذ معلمی؛با تأثیر روحی معلم بر متعلم استفاده کنید و یک نقطه ی روشن و نورانی ای در قلب دانش آموز باقی بگذارید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1370/10/25
عنوان فیش : وزارت آموزش و پرورش‏, عقاید اسلامی, مدرسه, تربیت اسلامی
کلیدواژه(ها) : وزارت آموزش و پرورش‏, عقاید اسلامی, مدرسه, تربیت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن چیزی که امروز بیش از همه باید در آموزش و پرورشِ ما به آن توجه بشود، اعتقاد اسلامی و عمل اسلامی است که در دانش‌آموزان باید احیاء گردد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1370/10/25
عنوان فیش : وزارت آموزش و پرورش‏, تربیت اسلامی, اخلاق اسلامی, مدرسه, آموزش و پرورش
کلیدواژه(ها) : وزارت آموزش و پرورش‏, تربیت اسلامی, اخلاق اسلامی, مدرسه, آموزش و پرورش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مدارس، همت باید بر این باشد که بچه‌های ما از لحاظ دینی، انسانهای مسلمان بار بیایند؛ این، علاج و اساس کار ماست.

مربوط به :بیانات در مراسم بیعت معلمان و دانش آموزان - 1368/03/26
عنوان فیش : استکبار, مدرسه, آموزش و پرورش, فرهنگ
کلیدواژه(ها) : استکبار, مدرسه, آموزش و پرورش, فرهنگ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سنگر مبارزه با کفر و ظلم و استکبار جهانی و قلدری شیاطین سیاسی عالم، همین سنگر مدرسه و تعلیم و تربیت و فرهنگ است.