[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : عملیات استشهادی, مردم, فلسطین
کلیدواژه(ها) : عملیات استشهادی, مردم, فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عملیات استشهادی اوج عظمت یک ملت و اوج حماسه است.