[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :انتصاب دکتر علی لاریجانی به‌ ریاست سازمان‌ صدا و سیما - 1372/11/24
عنوان فیش : صدا و سیما, تهاجم فرهنگی, استکبار
کلیدواژه(ها) : صدا و سیما, تهاجم فرهنگی, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در همه‌ی برنامه‌ها جهت کلی مقابله با تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی و خبری استکبار باشد.