[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوائی ارتش - 1388/11/19
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نیروی هوائی- همان طور که فرمانده محترم نیرو گزارش دادند- پیشرفتهای خوبی داشته است؛ ما هم از پیشرفتهای خوب نیروی هوائی در بخشهای مختلف مطلعیم؛ لیکن در عین حال هیچ توقفی جایز نیست. به وضع موجود قناعت نکنید. ابتکارها را به کار بیندازید. شما شایسته‏ی بیش‏ از این هستید، و ملت شما شایسته‏ی نیروی هوائیِ حتّی مقتدرتر از این است. این مجموعه‏ی نیروهای مسلح- از جمله نیروی هوائی- باید بتوانند عزت ملت ایران را، استحکام ملت ایران را مشخص کنند و نشان بدهند؛ مظهری باشند از ایستادگی و اقتدار این ملت، که إن شاء اللَّه همین‏جور هم خواهد شد.